Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
05 / 22.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 24 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 25 Asia/2

Talousarvioennusteet 2019, palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1

Tuloslaskelmaennuste 2_2019

Liite 2

Investointien ennuste 2_2019

Liite 3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/3

Palvelukeskus-liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotusvuosille 2021–2022 (pdf) (html)

Liite 1

Talousarvioteksti 2020 Palvelukeskus (003).pdf Pjn tarkistama

Liite 2

Palvelukeskus tunnusluvut TAE 2020 TS 2021-2022

Liite 3

Palvelukeskus TAE 2020 TS 2021-2022

Liite 4

Palvelukeskus Rahoituslaskelma TAE 2020 TS 2021-2022

Liite 5

Palvelukeskus Helsinki TAE 2020 TS 2021-2029 Investoinnit


§ 27 Asia/4

Lausuntopyyntö palvelukeskuksen johtokunnalle leikkipuistoruokailun vegaanivaihtoehtojen lisäämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite


§ 28 Asia/5

Talousarvioaloite, Ilmastoystävällisen kouluruoan laadun parantaminen, Pennanen Petrus (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Talousarvioaloite, Ilmastoystävällisen kouluruoan laadun parantaminen, Pennanen


§ 29 Asia/6

Sijaisen määrääminen Palvelukeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajalle ajalla 22.8.2019 – 30.6.2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 31 Asia/8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.