Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
04 / 15.08.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Oikaisuvaatimus, henkilön siirtäminen määräajaksi hankepäällikön virkaan (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, liite 1 a

Liite 4

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, liite 1 b

Liite 5

Oikaisuvaatimus 21.6.2019, liite 1 c

Liite 6

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, liite 1 d

Liite 7

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


Asia/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.