Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
02 / 22.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Asia/2

Henkilöstökertomus vuodelta 2018, Palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1

Henkilöstökertomus 2018


§ 12 Asia/3

Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehityspalveluiden hankinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/4

Kokousajat, Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta syyskaudella 2019 (pdf) (html)


§ 14 Asia/5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA