Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
01 / 08.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Oikaisuvaatimus päätökseen 20.12.2018 § 40, Etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen, Everon Oy (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Oikaisuvaatimus päätökseen 20.12.2018 § 40, Etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen, VideoVisit Oy (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 4 Asia/4

Lausuntopyyntö koulujen ylijäämäruoan jakelua koskevista toivomusponsista (pdf) (html)

Liite 1

Ohisalo Maria, toivomusponsi 1, Kvsto 24.10.2018 asia 6


§ 5 Asia/5

Lisätilan vuokraaminen Palvelukeskusliikelaitoksen käyttöön osoitteesta Elimäenkatu 15 (pdf) (html)

Liite 1

Vuokrasopimusluonnos


§ 6 Asia/6

Palvelukeskusliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

2018 Tilinpäätöskirja


§ 7 Asia/7

Palvelukeskusliikelaitoksen viranhaltijoiden päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA