Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
03 / 09.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/2

Talousarvioennuste 1/2019, palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1

Investointien ennuste 1_2019

Liite 2

Rahoituslaskelmaennuste 1_2019

Liite 3

Tuloslaskelmaennuste 1_2019


§ 17 Asia/3

Lausunto Atte Harjanteen valtuustoaloitteesta: liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä. (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.