Suoraan sisältöön

Johtokunnan päätösasiakirjat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016).

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet 1.6.2017 alkaen

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan päätöstiedotteet 1.6.2017 alkaen.

Lue lisää »

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.5.2017 asti

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 20.11.2015 alkaen 31.5.2017 asti.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet 31.5.2017 asti

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan päätöstiedotteet 20.11.2015 alkaen 31.5.2017 asti.

Lue lisää »

Esityslistat ja pöytäkirjat 19.11.2015 asti

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 19.11.2015 asti.

Lue lisää »

Päätöstiedotteet 19.11.2015 asti

Palvelukeskus Helsingin johtokunnan päätöstiedotteet 19.11.2015 asti.

Lue lisää »