Suoraan sisältöön

Ympäristö

Ekokompassi-tunnus

Palvelukeskus Helsingissä ympäristönäkökulma pyritään sisällyttämään kaikkeen toimintaan, ja Helsingin kaupungin ympäristölinjaukset, kuten Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjeohjelma velvoittavat meitä. Ympäristötyön tavoitteena on tukea mm. luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää, ja teemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa jatkuvaa yhteistyötä ympäristöasioissa.

Sitoutuminen jatkuvaan ympäristötoimien parantamiseen toi Palvelukeskukselle Ekokompassi-sertifikaatin 2017. Sertifikaatti kattaa kaikki Palvelukeskuksen palvelut ja noin 600 toimipistettä.

Vastuullisia aterioita
Kestäviä raaka-aineita valitsemalla pienennetään ruoan ympäristövaikutuksia. Käytämme esimerkiksi sesonginmukaisia raaka-aineita ja noudatamme WWF:n kalaoppaan suosituksia kestävistä kalalajeista. Vältettäviksi luokiteltuja kaloja ei käytetä lainkaan, mutta kotimaisista luonnonkaloista kehitetään jatkuvasti uutta reseptiikkaa.

Kaikissa ravintoloissamme on joka päivä valittavana kasvisvaihtoehto, ja kouluissa ja päiväkodeissa lisäksi kerran viikossa kasvisruokapäivä. Päiväkotikeittiömme kuuluvat Portaat luomuun -ohjelmaan ja päiväkotien ruokalistoilla on säännöllisesti tarjolla luomuraaka-aineista valmistettua ruokaa.

Kehitämme myös jatkuvasti ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä, esimerkiksi menekinseurantaa. 

Ympäristöystävällisempää liikkumista
Kuljetuksia tehostamalla ja autoilun tarvetta vähentäviä palveluja hyödyntämällä pienennetään liikenteen päästöjä. Esimerkiksi etähoitopalvelun ja Helsingin Matkapalvelun kuljetusten välityspalvelun matkojen yhdistelyn ansiosta vuonna 2018 jäi ajamatta yli 1,75 miljoonaa kilometriä.

Ruokakuljetusten kokonaisuus kilpailutettiin 2018, ja samalla kuljetuskalusto uudistui. Sen myötä ruokakuljetusten aiheuttamat päästöt vähenivät merkittävästi: häkäpäästöt 22 %, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt jopa 92 % aiempaan verrattuna.

Ekologista siivousta
Käytämme päiväkotisiivouksessa ekologisia siivousmenetelmiä, joiden avulla säästetään lämmintä vettä ja vähennetään siivousaineiden käyttöä. Lisäksi kiinnitämme siivousaineiden ja -välineiden hankinnassa huomiota ympäristöystävällisyyteen.

JAA