Suoraan sisältöön

Laatu

Asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tavoitteet ovat tärkeä lähtökohta Palvelukeskus Helsingin laadun kehittämisessä. Määrittelemme palvelujemme tavoitteet yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kehitämme henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Esimerkiksi tutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa on joka vuosi  noin 50 työntekijää. Henkilöstöämme kannustetaan jatkuvaan kehittymiseen ja palkitaan tavoitteellisesta toiminnasta.

Koko henkilöstömme osallistuu toimintamme kehittämiseen ja toivomme, että myös jokainen asiakkaamme osallistuu siihen kanssamme. Palautteen antamisen kynnys on meillä matala ja hyödynnämme saatuja palautteita toiminnan kehittämisessä. Tutkimme vuosittain laajasti kyselyjen ja haastattelujen avulla asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja seuraamme onnistumistamme.

Varmistamme toimintamme luotettavuuden ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällisen esimiestyön, sisäisten auditointien ja usein myös yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtävien katselmusten avulla.

Asiakkailtamme saamamme palautteen, auditointitulosten ja riskien arvioinnin avulla analysoimme, mitkä toiminnat ja kohteet edellyttävät korjaavia tai ennakoivia kehitystoimenpiteitä. Näin syntyy Palvelukeskus Helsingin laatu.

JAA