Virtuaalipalvelu

Virtuaalipalvelun etähoitaja

Virtuaalipalvelu eli etähoito on tavoitteellista kaksisuuntaista kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua tablet-laitteen välityksellä.

Terveydenhoitoalan ammattilainen ottaa asiakkaaseen etäyhteyden etukäteen sovittuina ajankohtina. Asiakas voi muodostaa yhteyden myös omatoimisesti tarvittaessa. Palvelu on aina asiakkaan tarpeista lähtevää ja hoitosuunnitelman mukaista.

Virtuaalipalvelulla autetaan asiakasta päivittäisissä arjen asioissa, kuten lääkkeiden ottamisessa, verensokerin mittauksessa tai jumppahetkeä ohjaamalla. Järjestämme myös yhteisruokailuhetkiä, jolloin ruokailijat voivat keskustella toistensa kanssa tablettia hyödyntäen.

Tuotamme palvelun yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon kanssa.

JAA