Suoraan sisältöön

Laadusta tinkimättä

• Tuoteturvallisuutemme perustuu hyvään ja kattavaan omavalvontasuunnitelmaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaamme.

• Säännöllisesti päivitettävien ruoka-ainetietojen ja vakiintuneiden reseptien ansiosta kaikista ruoistamme on olemassa tuotetiedot.

• Omavalvontaamme kuuluu tuotteiden mikrobiologista laatua selvittävät ruokanäytetutkimukset kunnallisissa elintarvikelaboratorioissa sekä työpintojen ja laitteiden puhtauden seuranta säännöllisten pintahygieniamittausten avulla.

• Laatujärjestelmäämme kuuluvien sisäisten auditointien avulla arvioimme järjestelmiemme toimivuutta.

• Auditoimme uudet tavarantoimittajat ja olemassa olevat toimittajat toiminnan oleellisesti muuttuessa.