Suoraan sisältöön

Koulujen ja päiväkotien ruokalistat

Menyer för skolorna och daghemmen
Menus for schools and day care centres

hel.fi/ruokalistat

Koulujen, lukioiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vuorohoitopäiväkotien ruokalistat sekä koulujen iltapäivätoiminnan välipalalistat (leikkipuistot) löytyvät yllä olevan linkin kautta. Muut koulujen ja päiväkotien ruokalistat on koottu alle.

Ruokalistat haetaan valitsemalla alasvetovalikosta ravintolatyyppi. Kunkin ruokalajin yhteydessä on infopainike, joka kertoo ruoan ravintosisällön ja tuoteselosteen. Erityisruokavaliot tulee varmistaa toimipaikan keittiöltä.

Muut ruokalistat kouluissa ja päiväkodeissa

Koulujen ja päiväkotien muut ruokalistat löytyvät alla olevista linkeistä. Linkitetyt ruokalistat ovat perusruokalistoja, joissa ei näy esimerkiksi juhlapyhistä ja teemoista aiheutuvia muutoksia.

Koulut 

Päiväkodit

Menyer för skolorna och daghemmen på svenska

hel.fi/ruokalistat

Grundskolornas, gymnasiernas, läroanstalternas, daghemmets och skiftesdaghemmets matsedlar samt mellamål i skolor finns på adressen hel.fi/ruokalistat

Du hämtar matsedeln genom att välja restaurangtyp och restaurang. Intill varje maträtt finns en informationsknapp via vilken du får mer information om måltidens näringsinnehåll och en produktbeskrivning. Specialkost ska kontrolleras med verksamhetsställets kök.

Daghem

Översättningarna av matsedlar som finns under länkar är basmatsedlar, i vilka det till exempel inte står någonting om ändringar med anledning av helgdagar eller teman.

Menus for schools and day care centres in English

hel.fi/ruokalistat

Menus for elementary, high school and other educational institutes as well as day care centres and round the clock day care centres are available at hel.fi/ruokalistat 

To find the menus you want, choose the category and the restaurant. The menu can be printed directly from the browser. The Info button next to each dish provides relevant nutrition content and product information. Special diets should be confirmed with the kitchen in question. 

Menus for day care centres in Somali and Russian

The menus under the links are translated basic menus. They do not contain changes due to, for example, seasonal holidays and theme days.