Grundskolor

Öppna större karta (jpg)

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden. Staden anvisar varje barn en plats i grundskolan i det egna området, den så kallade närskolan.

Skolnätet har planerats så att de yngre barnen har kortare skolväg än de äldre, Det betyder att många elever får lov att byta skola under sin grundskoletid. De elever som går i en enhetlig grundskola med årskurserna 1–9 behöver inte byta skola.

Stadens skolnät kompletteras av privata och statliga skolor.

Servicenätet utvecklas

Stadsstyrelsen har dragit upp riktlinjer för utvecklingen av servicenätet.

Den grundläggande utbildning på finska som staden ordnar ges i mån av möjlighet vid enhetliga grundskolor med årskurserna 1–9 och med minst två parallellklasser i varje årskurs (s.k. tvåserieskolor).

För den svenska grundläggande utbildningen eftersträvas skolor med cirka 200 elever. Då skolnätet revideras beaktas de svenskspråkiga åldersklassernas storlek och möjligheterna att trygga en tillräcklig tillgång till grundläggande utbildning.DELA
15.06.2017 11:45