Osallistu ja vaikuta

Peruskouluissa ja lukioissa on johtokunnat, joissa on mukana vanhempien ja oppilaiden edustus.

Peruskouluissa, lukioissa ja Stadin ammattiopistossa toimii oppilas- tai opiskelijakunnat, joiden kautta voi vaikuttaa koulun arkeen.

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa koulun toimintaa. Vanhempainiltojen ja info- ja keskustelutilaisuuksien lisäksi käytössä on Wilma-verkkopalvelu.

Koulut ja oppilaitokset ovat aktiivisesti mukana kaupungin Ruuti-toiminnassa.

Keräämme palautetta toiminnan kehittämisestä erilaisten palautejärjestelmien ja arviointikyselyjen kautta. Palautetta voi antaa myös palautelomakkeella.

JAA