Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
02 / 24.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8 Opetustoimen johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Opetustoimen johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 10 Perusopetuslinja/1

Suomenkielisten peruskoulujen tuntijako (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Perusopetuslinja/2

Suomenkielisten peruskoulujen kieliohjelman tarkastaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 12 Perusopetuslinja/3

Tarkennus painotetun opetuksen verkon tarkistamisen periaatteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Perusopetuslinja/4

Painotetun opetuksen verkon tarkistaminen suomenkielisessä perusopetuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 14 Perusopetuslinja/5

Sakarinmäen peruskoulun ja Santahaminan ala-asteen koulun yleisopetuksen 1. luokkien enimmäisoppilasmäärät 2015-2016 (pdf) (html)


§ 15 Perusopetuslinja/6

Meri-Rastilan ala-asteen sivupisteen tiloista luopuminen (pdf) (html)


§ 16 Perusopetuslinja/7

Luopuminen osasta Siilitien peruskoulun tiloja (pdf) (html)


§ 17 Perusopetuslinja/8

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston lausunto Lauttasaaren ala-asteen johtokunnan selvityspyyntöön tulevien opetustilojen riittävyydestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Perusopetuslinja/9

Eron myöntäminen vakinaisen rehtorinviran haltijalle (pdf) (html)


§ 19 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja/1

Ammatillisten neuvottelukuntien uusien jäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ammatilliset neuvottelukunnat 2013-2016, jäsenten päivitys


§ 20 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja/2

Jäsenten ja varajäsenten valinta Helsingin aikuislukion johtokuntaan (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA