Hoppa till innehållet

Hälsovård för unga

Skolhälsovård

Hälsovårdaren träffar eleverna årligen på regelbundna hälsokontroller. På kontrollerna kartläggs elevens uppväxt, utveckling och välbefinnande enligt elevens åldersskede och individuella behov genom intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder.
Skolhälsovård  

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården ansvarar för hälsan hos studerande vid läroanstalter i Helsingfors. Du har rätt till studerandehälsovårdens tjänster om du studerar heltid i minst två månader vid en yrkeshögskola, vid en läroanstalt på andra stadiet, inom en yrkesinriktad vuxenutbildning eller vid ett gymnasium. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ansvarar för hälso- och sjukvården för universitetsstuderande. Studerandehälsovårdens tjänster berör inte studerande på läroavtal. Dina uppgifter och angelägenheter behandlas konfidentiellt inom studerandehälsovården.   

Studerandehälsovårdens grundläggande uppgift är att främja de studerandes hälsa, svara för att ordna vården av deras sjukdomar och övervaka att förhållandena i deras studiemiljöer är sunda. Den stärker de ungas egna resurser, förebygger marginalisering, stöder de unga i steget mot att bli vuxna och att ta kontroll över sina liv.

Studerandehälsovården agerar utifrån klientens behov samt på ett konfidentiellt och rättvist sätt med respekt för den studerandes individualitet och självbestämmanderätt. Vad gäller studerandehälsovårdens personal betonas professionalitet, ansvarsfullhet och tillgänglighet samt ständig utveckling av den egna kompetensen. Studerandehälsovårdens personal är förtrogen med utvecklingsskeden, hälsorisker och frågor som berör studieförmågan hos de unga studerandena och unga vuxna samt särdrag i det yrke som studeras.

Svar på frågor om hälsan

Hälsan är en viktig sak för oss alla. Du kan tyngas av frågor som berör hälsan. Du får hälsotjänster som motsvarar företags-/studerandehälsovårdens tjänster, även om du för närvarande inte arbetar eller studerar. Tjänsten är gratis och avsedd för 16–29-åringar.
En frisk vardag  

Mun- och tandhälsa

Tänderna borstas med fluortandkräm på morgonen och kvällen. Tänderna bör borstas systematiskt för att alla ytor ska bli rena. Tänderna utsätts för ett syraangrepp varje gång vi äter en måltid, ett mellanmål och när vi småäter eller dricker något annat än vatten. Tänderna klarar av 5–6 syraangrepp under en dag, annars hinner saliven inte reparera den ständiga uppluckring av emaljen som syraangreppet orsakar och det börjar bildas hål i tänderna.
Läs mer

Tandvården i Helsingfors
26.06.2018 15:53