Hoppa till innehållet

Stöd till ekonomin och boendet

Om du upplever att du behöver hjälp med att hantera ekonomiska ärenden och skuldärenden och inte kan betala dina räkningar före förfallodagen kan du kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen. Du får råd och hjälp med hushållningsplaneringen, skötseln av ekonomi och skulder samt med att reda ut och ansöka om olika skuldarrangemang.

Boenderådgivarna hjälper och ger råd i olika problem som berör boendet. Det finns olika kanaler och servicesystem för att lösa boendeproblem och boenderådgivaren kan vid behov hänvisa en invånare till dessa. Om du vill träffa en boenderådgivare kan du boka en tid till en boenderådgivare i ditt eget bostadsområde.

Svenska teamet för utkomststöd och socialt arbete ger råd och handledning i hur man klarar sig i vardagen och i livets problemsituationer.

Telefonrådgivningen för kompletterande och förebyggande utkomststöd må-fr kl. 9-12:

  • Svenskspråkiga klienter, tfn 09 3104 4967
  • Finskspråkiga klienter, tfn 09 3105 6257

Grundläggande utkomststöd ansöker du hos FPA. Läs mer.23.09.2019 16:19