Hoppa till innehållet

Barnskyddets tjänster

Krisarbete för unga och mottagning för 13–17-åringar

När en ung person behöver kortvarig placering utanför det egna hemmet, kan man för honom eller henne söka en plats vid en mottaningsanstalt.

Krisarbete i hemmet för 13–17-åringar

Familjearbete och rehabilitering är en stödåtgärd inom öppenvården som erbjuds barnskyddsklienter i åldern 0–18 år och deras familjer.

Barnhem för barn och unga i åldern 12–17 år som av olika orsaker inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Stödpersonsverksamheten är avsedd för barn eller unga som är klienter inom barnskyddet och som behöver stöd av en trygg vuxen och vill ha en egen stödperson.

I ett familjerådslag främjas klienternas påverkningsmöjligheter inom barnskyddet och görs det möjligt för anhöriga att bli en del av barnens och ungdomarnas liv.

Syftet med medlingsverksamheten är att erbjuda ett alternativ för att reda ut och lösa konfliktsituationer på grund av brott och tvister. Medlingen är frivillig, opartisk, avgiftsfri och konfidentiell för alla parter.

Brottmål mot unga och representation i rätten ansvarar för att representera stadens social- och hälsovårdsnämnd och bevaka barnets intressen i straffprocessen genom att delta i polisförhör av minderåriga och i domstolshandläggningar i fråga om 15–17-åringar.

Polissocialarbete
De socialarbetare och sjukskötare som arbetar inom polisen bedömer behovet av socialt arbete och annan hjälp i fråga om psykiatri/vård hos de klienter som polisen möter i sitt arbete och ger psykosocial handledning och råd. 

Barnskyddets boendeträning är i första hand avsedd för unga som bott på barnhem och ska bli självständiga.17.09.2019 15:01