Hoppa till innehållet

Stöd och rådgivning

Vad händer efter grundskolan?

UngInfo hjälper dig att planera framtiden. UngInfo erbjuder realistisk framtidsplanering med din intressen i fokus.
UngInfo

Söker du ett arbete eller en studieplats?

Navigatorn samlar tjänster riktade till unga under samma tak, på samma serviceställe. Navigatorn erbjuder i synnerhet ungdomar utan arbets- eller studieplats individuellt stöd samt omfattande och lättillgängliga utbildnings-, sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster. 
Navigatorn Helsingfors

Behöver du hjälp med problemsituationer i livet?

Ungdomsstationen erbjuder tjänster med låg tröskel för 13–23-åringar. Stöd erbjuds Helsingforsungdomar med rusmedelsproblem, mentala problem eller internet- och penningspelproblem.

Vid serviceställena för socialt arbete och socialhandledning för unga ger socialarbetarna och socialhandledarna klienterna stöd så att de klarar av vardagen samt hjälp, råd och vägledning i olika problemsituationer i livet. De hjälper klienterna att få de tjänster de behöver, vid behov följer de med dem.

Psykporten för unga tillhandahåller tillförlitlig information, program för egenvård samt servicestyrning i ärenden som berör ungdomars mentala hälsa och rusmedelsanvändning.

Behöver du ett lyssnande öra?

Funderar du på ditt välmående? Funderar du på arbetsmöjligheter? Vill du prata med någon? UngInfo hjälper dig att hitta svenskspråkiga tjänster snabbt o enkelt.
UngInfo

I Flickornas hus verkar sexualrådgivningen Pop, som har jour utan tidsbokning måndagar kl. 14–20 och torsdagar kl. 16–18. Servicen är konfidentiell.

Till Pojkarnas hus kan du komma för att prata om vad som helst. Om du behöver ett lyssnande öra till exempel i frågor som handlar om att bli självständig, sällskapande, familjerelationer, faderskap, mobbning eller användning av alkohol och droger kan du komma till Pojkarnas hus eller boka en tid för ett samtal på tu man hand.

Vill ha du nya erfarenheter och sällskap av personer i din egen ålder?

Luotsi erbjuder ungdomar många olika slags aktiviteter och verksamhet, stöd i olika livssituationer, nya upplevelser, sällskap av jämnåriga samt vid behov hjälp av en egen bekant handledare. 

Inom Luotsi gör man tillsammans med en handledare och vårdnadshavare för den unga upp en lämplig plan över aktiviteter, vilket stöd som behövs och den ungas mål. Handledarna samarbetar med vårdnadshavarna och andra vuxna som har att göra med ungdomarna, till exempel med elevvårdspersonalen i frågor som berör skolgången. I arbetet framhävs de ungas fritid och aktivitet i ungdomsgrupper och inom hobbyer.

Man kan gå med i Luotsi genom att kontakta en anställd inom Luotsi i det egna området. Det är frivilligt att delta i verksamheten.
Luotsi (på finska)
11.06.2019 14:00