Suoraan sisältöön

Työttömän tuet ja etuudet

Työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan ilman työtä olevien työnhakijoiden lisäksi lomautettuja, lyhennetyllä työviikolla olevia ja työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita. Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tarjoaa sinulle esimerkiksi työtä ja erilaisia koulutuksia ja kursseja. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Ensimmäisenä työttömyyspäivänä tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Sen pystyy hoitamaan tunnistautumalla internetissä TE-palveluiden henkilöasiakkaan Oma asiointi kohdassa. Oma asiointi-palvelu kerää yhteen asiakkaan ajankohtaiset asioinnit ja muokkautuu tilanteen mukaan henkilön asiointia helpottaen.

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus saada apua työllistymiseen sekä työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset. Työttömyysaikana teet yhteistyössä TE-toimiston työntekijän kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla.

Jos saat työttömyys etuutta, voit

 • opiskella sivutoimisesti
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä
 • tehdä osa-aikatyötä
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa
 • aloittaa yritystoiminnan. Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta
 • TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti opiskelun tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden sekä oikeutesi työttömyysetuuteen

Opiskelu työttömyystuella tulee selvittää ennen opiskelun alkuaTE-toimiston kanssa, koska siihen tarvitaan heidän suostumuksensa, jotta työttömyystukea on mahdollista saada.


Jos haet tai saat työttömyysetuutta, sinun pitää hakea kokoaikatyötä.

Tämän lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista:

Ole TE-toimiston tavoitettavissa.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset Oma asiointi -palvelussa tai soittamalla TE-puhelinpalveluun.

Ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa.

TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa tarjotun työn hakemisesta.

Ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa.

TE-toimiston tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.

Osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.

Hakeudu ja osallistu kaikkiin omassa suunnitelmassasi sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Jos olet alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja joka antaa ammatillisia valmiudet saadaksesi työttömyysetuutta, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.


Saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi, jos sinun katsotaan laiminlyöneen velvollisuuksiasi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos et hae opiskelemaan tai kieltäydyt tarjotusta työpaikasta.


Toimeentulotuki haetaan myös Kelasta. Huolehdithan, että muut hakemukset, kuten asumistuki- tai työttömyystukihakemus ovat myös vireillä, mikäli niitä tarvitset.

Voit saada toimeentulotukea, kun muut tulosi eivät riitä elämiseen, vuokraan tai muihin välttämättömiin menoihin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, mikä tarkoittaa sitä, että ennen toimeentulotuen hakemista tulee selvittää oikeus muihin etuuksiin, kuten opintotukeen tai työttömyyspäivärahaan.Toimeentulotuki perustuu Toimeentulolakiin.

Toimeentulotukea haetaan etukäteen, koska sitä myönnetään jokapäiväiseen elämiseen, kuten ruokaan. Joissain erikoistapauksissa tukea voi hakea toimeentulotukea myös jälkikäteen. Erikoistapauksia ovat esimerkiksi häätöuhka, perheen hajoaminen ja sairaalassaolo. Toimeentulotuessa huomioidaan tulona lähes kaikki tulot ja varallisuus.

Toimeentulotukipäätös perustuu laskelmaan, jossa huomioidaan menot ja tulot. Voit kokeilla laskurilla olisiko sinulla jossain tilanteessa oikeus viimesijaiseen toimeentulotukeen.

Lähtökohtaisesti jokaisen täysi-ikäisen on itse huolehdittava toimeentulostaan. Perustoimeentulotukea hakeva on velvollinen hakemaan töitä, paitsi jos on töissä, opiskelija tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi työkyvytön.

Yleisimmät tilanteet, joissa voi saada toimeentulotukea:

 • Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, koska olet alle 25-vuotias ilman ammattitutkintoa
 • Odotat päätöstä jostain ensisijaisesta etuudesta – esimerkiksi työttömyyspäiväraha
 • Opiskelijana et ole saanut kesätöitä eikä sinulla ole mahdollisuutta tehdä kesän aikana opintoja

Toimeentulotukea voidaan myöntää erityistapauksissa täydentävänä ja ehkäisevänä – myös näissä tapauksissa perustoimeentulotuesta tulee olla päätös, vaikka se olisikin hylätty.

Yleisimmät tilanteet, joihin voi saada täydentävää toimeentulotukea:

 • omaan kotiin muutto ja siihen liittyvät välttämättömät kustannukset
 • opiskelutarvikkeet esimerkiksi kauneudenhoitoala tai ravintola-ala
 • vuokravakuus maksusitoumuksena
 • bussilippu erityistilanteissa esimerkiksi hoitoon osallistuminen
 • kuntoutusterapian omavastuu

Joissain tapauksissa myös kunta voi myöntää toimeentulotukea. Katso tarkemmin kunnalta haettavasta tuesta alta.


Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Päätös voi olla myös hylätty perustoimeentulotuen osalta hakiessasi ennaltaehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea.

Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi. Kirjaa hakemukseen esimerkiksi, että oppimateriaalien asian osalta hakemukseni voi siirtää kuntaan.

Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.
JAA
30.01.2020 14:03