Suoraan sisältöön

Työntekijän tuet ja etuudet

Useat meistä tekevät keikka- tai osa-aikatyötä. Joskus palkan ja tukien yhteensovittaminen voivat kuitenkin tuntua haastavalta tai työläältä. Toisaalta elämässä voi tulla myös vastaan tilanteita, joissa työnteko voi olla syystä tai toisesta jopa mahdotonta. Tällaisia tilanteita varten on olemassa toimeentulotuki- ja työttömyysturvajärjestelmä.

Työttömyysturva

Työttömyysturva eli työttömyysetuus korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Oikeudesta työttömyysturvaan kannattaa aina konsultoida esimerkiksi TE-keskuksen tai Kelan asiantuntijaa. 

Työttömyysetuuksia ovat:

  • ansiopäiväraha
  • peruspäiväraha
  • työmarkkinatuki

Jos olet ollut ennen työttömyyttä jonkin työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytät tänä aikana työssäoloehdon, saat ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi. Työttömyyskassoja on monia erilaisia ja kysymässä esimerkiksi minkä työttömyyskassan jäsen työkaverisi ovat, voit löytää sopivat työttömyyskassan. Työttömyyskassan jäsenenä maksat palkastasi pientä osuutta. 

Jos et ole minkään työttömyyskassan jäsen, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa.

Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, maksaa Kela sinulle työmarkkinatukea.

Työttömyysturvaa voit saada myös keikka tai osa-aikaisena työntekijänä. Tällöin puhutaan sovitellun työttömyysetuuden saannista. Siitä saat enemmän tietoa esimerkiksi työttömyyskassastasi tai Kelan sivuilta

Muut etuudet työntekijänä

Työntekijän ensisijainen tulonlähde on palkkatulo, mutta myös palkkatöissä työntekijänä voi olla mahdollisuus saada etuuksia, riippuen kuinka paljon sinulle jää käteen pakollisten menojen, kuten vuokranmaksun jälkeen. Näitä etuuksia ovat esimerkiksi asumistuki tai lyhytaikaisesti toimeentulotuki. Oikeus etuuksiin kannattaa aina varmistaa Kelasta. 
30.01.2020 14:00