Suoraan sisältöön

Sairasloman tai kuntoutuksen aikaiset tuet ja etuudet

Joskus toimintakykyä haittaa sairastuminen. Silloin on erityisen tärkeää huolehtia, että raha-asiat eivät mene solmuun. Pyydäthän ajoissa apua ja tukea, jos esimerkiksi laskujen avaaminen tuntuu vaikealta.

Opintotuki ja asumistuki

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttaman palkan menetyksen. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Lääkärintodistuksen saa esimerkiksi varaamalla lääkäriajan terveysasemalta.

Jos sairaus pitkittyy

Kela arvioi lääkärinlausunnon perusteella, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteesi. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksen vaihtoehdoista ja järjestäjistä.

Jos olet työsuhteessa, työterveyshuollon on arvioitava jäljellä oleva työkykysi viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää.

Sairauden pitkittyessä voit hakea kuntoutusta, vaikka Kela ei olisi sitä ehdottanutkaan. Jos koet tarvitsevasi kuntoutusta, hakeudu ensin työterveyslääkärille tai omalle lääkärillesi. Kun olet saanut lääkäriltä kuntoutusta suosittavan lausunnon, voit hakea Kelasta kuntoutusta.

Ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kuntoutukseen pääsyä on helpotettu maaliskuusta 2018 lähtien. Kuntoutuspalveluita on mahdollista hakea ilman diagnoosia tai sairaslomatodistusta ottamalla yhteyttä Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon. Nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta voit lukea Kelan sivuilta

Kuntoutuksen palvelunumeron löydät puolestaan Yhteystiedot henkilöasiakkaille -sivulta

Ylioppilasterveydenhuoltosäätiön asiakkaat, eli läsnäolevat yliopisto-opiskelijat voivat hakea sairaslomatodistuksen myös YTHS:ltä. Opiskelijana kannattaa hakea sairauslomatodistukset ja muut lausunnot, vaikka ei olisi töissä. Niistä on suuri apu, jos pitää esimerkiksi selvittää opintojen viivästymistä Kelalle. Jos sairautesi jatkuu yli vuoden, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Sairaus ja työkyky

Sairaus ja työ- tai opiskelukyvyttömyys ovat eri asioita. Sairauspäivärahan myöntäminen edellyttää työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyys arvioidaan työhön, josta olet sairautesi vuoksi jäänyt pois. Kerro hakemuksessasi työnantajasi ja työsi sisältö. Jos teet useampaa kuin yhtä työtä, kerro myös mistä töistä olet ollut sairautesi vuoksi pois ja mitä työtä olet pystynyt tekemään. Kelassa sairauspäivärahan ratkaisemiseen osallistuu tarvittaessa asiantuntijalääkäri.
30.01.2020 14:06