Suoraan sisältöön

Asumisen tuet

Yleistä asumistukea voit saada, jos tulosi eivät riitä kattamaan vuokraa sekä muita menoja. Kelan asumistuenlaskuri on erittäin kätevä tapa selvittää, oletko oikeutettu asumistukeen. Tukea voidaan maksaa yhdelle henkilölle tai useamman henkilön ruokakunnalle. Ruokakunta tarkoittaa samassa asunnossa pysyvästi asuvia henkilöitä. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi muodostaa ruokakunnan.

Asumistukea haetaan asuntokohtaisesti ja tukea saa vain yhteen asuntoon kerrallaan. Asuntoon kannattaa pyrkiä muuttamaan kuun alussa, sillä Kela myöntää asumistukea vain kokonaisista kuukausista. Eli jos muutat asuntoon 15.8. voit hakea Kelalta asumistukea vasta 1.9. alkaen. Kela maksaa asumistukea myös takautuvasti yhden kuukauden ajalta.

Huomioi, että asumistukea saadaksesi sinun pitää tehdä Kelaan uusi asumistukihakemus aina asuinosoitteesi vaihtuessa. Uuden asumistukihakemuksen myötä edellisen asunnon asumistuki lakkautetaan Kelan kautta automaattisesti. Asumistuen lakkauttamista voi pyytää myös itse, mikäli tiedät esimerkiksi työ- tai asumistilanteesi muuttuvan siten, että et tule tarvitsemaan asumistukea. Voit aina pyytää Kelasta myös asumistuen tarkastusta, jos et ole varma, oletko oikeutettu asumistukeen.

Erityisesti asumistuen tarkistus voi olla tarpeen, jos olet esimerkiksi osa-aikatöissä käyvä opiskelija tai työskentelet kausi- tai sesonkitöissä. Epäsäännöllisiä tuloja saavalla asumistuki muodostuu siten, että ilmoitettujen tulojen perusteella lasketaan asumistuenhakijalle arvio koko vuoden tuloista. Tämän niin sanotun vuosituloarvion pohjalta lasketaan taas jokaiselle kuukaudelle keskiarvopalkka, jonka perusteella asumistuki myönnetään. Jos olet esimerkiksi osa-aikatöissä käyvä opiskelija, huomioidaan tässä myös opintoraha osaksi kuukausitulojasi.

Yleinen asumistuki ei kata kaikkia asumismenoja

Asumistuen myöntämiseen vaikuttavat ruokakunnan jäsenten tulojen lisäksi laissa määritellyt maksimirajat enimmäisasumismenoista. Tällä tarkoitetaan sitä summaa, jonka Kela huomioi asumismenoina maksaessaan asumistukea. Esimerkiksi Helsingissä asunnon enimmäisasumismenot ovat vuonna 2019 yhdeltä henkilöltä 516 euroa ja kahden hengen ruokakunnalta 719 euroa.

Lisäksi yleisessä asumistuessa huomioidaan asumismenoina vain osa asumiskuluista, joita kutsutaan hyväksyttäviksi asumismenoiksi. Näin ollen yleistä asumistukea maksetaan 80 % siitä summasta, joka jää jäljelle, kun perusomavastuun osuus on vähennetty hyväksyttävistä asumismenoista. Voit tutustua tarkemmin hyväksyttäviin asumismenoihin ja enimmäisasumistuen rajoihin Kelan Asunto ja asumismenot -sivulta. Sivulta löydät myös asumistuen laskukaavan.

Asumistuen määrään vaikuttavat

 • ansiotulot
 • Esimerkiksi palkkatulo, josta on tehty mahdollinen ansiotulovähennys.

 • pääomatulot
 • Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot ja talletusten korot.

 • useat sosiaalietuudet
 • Tällaisia ovat esimerkiksi työmarkkinatuki, opintoraha, eläkkeet ja sairauspäiväraha.

Asumistuen määrään eivät vaikuta

 • tietyt sosiaalietuudet
 • Tällaisia ovat esimerkiksi esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisä tai opintorahan huoltajakorotus.

 • opintolaina
 • ruokakunnan alaikäisen lapsen tulot
 • satunnaiset tulot
 • Tällaisia ovat esimerkiksi perintö tai lahja.

Yleistä asumistukea myönnetään erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Alla olevasta listauksesa on lueteltu yleisemmät tilanteet. Klikkaamalla otsikkoa, saat tarkemmat asumistukeen liittyvät tiedot näkyviin.

Asevelvollisen asumistuki

Jos aloitat palveluksen ja haet asumisavustusta, se voidaan myöntää sinulle vain, jos olet jo asunut itsenäisesti noin 3 kuukauden ajan ennen palvelusta.

Mikäli asut yhdessä kumppanisi kanssa asepalvelusaikana, maksetaan yhteisistä asumiskuluistanne sinun osuutesi, koska teidät katsotaan ruokakunnaksi. Kimppakämpässä asuessasi (erillinen vuokrasopimus) asumisesi maksetaan kokonaan sinun osaltasi.


Jos vuokraat asunnon yhdessä toisen henkilön kanssa ja teillä on yhteinen vuokrasopimus, myös asumistuki on yhteinen. Tällöin molempien tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Kämppäkavereiden kannattaakin hankkia erilliset vuokrasopimukset, jos vain mahdollista. On kuitenkin vuokranantajan päätettävissä, vuokrataanko asuntoa erillisillä vuokrasopimuksilla vai ei. Mikäli erillisten vuokrasopimusten teko ei ole mahdollista, voi kimppa-asumisjärjestelyissä hyödyntää myös alivuokrausta.

Kämppäkavereiden kannattaa varautua selvittämään kirjallisesti asumisjärjestelynsä esimerkiksi asunnon pohjapiirustusta ja huonejakoa apuna käyttäen. Kela nimittäin saattaa katsoa kahdestaan samassa asunnossa asuvien olevan pariskunta ja täten yhdessä asuessaan avoliitossa. Avopuolisot kuuluvat aina samaan ruokakuntaan vuokrasopimuksesta riippumatta

Asumisjärjestelyiden selvittämisen lisäksi onkin suositeltavaa, että kimppakämpässä molemmille tai kaikille asukkaille tehdään omat vuokrasopimukset. Tähän kuitenkin tarvitaan vuokranantajan suostumus. Mikäli vuokranantaja ei halua tehdä erillisiä vuokrasopimuksia, voi yksi asukkaista ottaa koko vuokrasopimuksen nimiinsä ja alivuokrata osan tai osia asunnosta (vuokranantajan luvalla) kämppäkaverilleen/-kavereilleen. Tällöin päävastuu esimerkiksi vuokran maksamisesta on kuitenkin ainoastaan asunnon päävuokralaisella, joten päävuokralaisen on hyvä huolehtia siitä, että alivuokraajat ovat luetettavia ja pystyvät maksamaan vuokraosuutensa ajallaan.

Jos kimppakämppä ja asumistuen haku on ajankohtainen, käy lukemassa 4 vinkkiä kämppiksille asumistuen hakemiseen -artikkeli Kelan sivuilta.


Avioliitossa olevat kuuluvat Kelan näkemyksen mukaan samaan ruokakuntaan, vaikka asuisivat eri asunnoissa ja eri paikkakunnilla. Tästä syystä avioliitossa olevien tulot vaikuttavat aina myös toisen saamiin etuuksiin, jolloin asumistukea myönnetään avioparin yhteisten tulojen mukaan. Koska asumistukea myönnetään aina ruokakuntakohtaisesti, voi aviopari saada asumistukea vain yhteen asuntoon kerrallaan.


Opiskelijat saavat asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin (ks. tarkemmin Kela).

Yleisen asumistuen saaminen ei siis edellytä opiskelua, mutta opintoraha huomioidaan tulona.

Lisää tietoa opiskelijana saatavista eduista ja tuista löydättämän sivuston Opiskelijan tuet ja etuudet otsikon alta.
JAA
30.01.2020 13:22