Suoraan sisältöön

Velat ja niiden selvittely

Omien velkojen selvittely saattaa tuntua isolta, mutta velkojen selvittäminen on loppujen lopuksi varsin konkreettista listaamista ja tietojen keräämistä. Prosessi voi olla raskas, koska raha-asioihin liittyy usein paljon erilaisia tuntemuksia, jotka tulevat esiin selvittelyn eri vaiheissa. Velkojen selvittelyyn sekä velan maksusuunnitelman tekoon on kuitenkin saatavilla apua ja tukea esimerkiksi Takuusäätiön chatista, ilmaisesta neuvontapuhelimesta tai talous- ja velkaneuvonnasta.

Useimmiten velkojen selvittämiseen voi kulua aikaa, koska velkatietoja voi joutua hankkimaan useammasta eri paikasta. “Kuinka paljon velkaa on, entä keitä ovat velkojasi?” ovat kaksi tärkeintä kysymystä, joihin tarvitaan vastaukset, kun velkoja lähdetään selvittelemään. Näiden tietojen kokoamista helpottaa Takuusäätiön velkalista.

Velkatiedot ovat henkilökohtaisia ja siksi jokaisen on hankittava omat tietonsa ennen kuin velan maksusuunnittelua voidaan aloittaa. Velkatietoja voi pyytää esimerkiksi perintätoimistoista ja ulosotosta. Mikäli et ole varma veloistasi, kannattaa olla yhteydessä useampaan perintätoimistoon. Perintätoimistoista pyydetään saldotodistukset, joista käy ilmi velkojen ja korkojen yhteenvedot sekä velkojien tiedot.

Monia velkatietoja löytää myös käymällä läpi postitse tulleita laskuja ja muita asiakirjoja sekä pankin tilitietoja.

Velkatietojen keräyksessä hyödyksi ovat:

  • Tilitiedot
  • Maksamattomat laskut
  • Viimeksi maksetut laskut
  • Maksuhuomautukset
  • Haastehakemukset
  • Velkasopimukset


Muille lainaaminen ja muilta lainaaminen 


Vinkkejä laskujen maksamiseen 11.03.2020 10:48