Suoraan sisältöön

Mistä apua?

Nuorten sosiaalityö

Nuorten sosiaalityöstä ja yhteystiedoista löydät enemmän täältä.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Helsingissä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mahdollisuutta saada muuta luottoa.

Jotta voi saada sosiaalista luottoa, pitää hakijan pystyä maksamaan luotto takaisin. Myönnettävän luoton määrä on enintään 15.000,00 euroa, päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut.

Sosiaalista luottoa myönnetään henkilölle, jolla on muuta tuloa kuin perustoimeentulotuki, paitsi jos perustoimeentulotuen tarve johtuu ulosotosta. Luoton myöntämisen esteenä voi olla myös, jos henkilöllä on realisoitavaa omaisuutta tai hänelle on käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestely. Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa toimintaa.

Sosiaalisen luototuksen päivystysnumero 09 310 43929.

Takuusäätiö

Takuusäätiön sivuilta löydät paljon tietoa raha-asioihin liittyen.

Takuusäätiö tarjoaa maksutta:

  • neuvontaa
  • takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin
  • pienlainoja
  • koulutusta raha- ja velka-asioista järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoisille, vertaisille ja ammattilaisille
  • välineitä raha-asioiden hallintaan, esimerkiksi penno.fi -sovellus, oppaat, itseapu-välineet


Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa.

Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja maksuohjelman sekä muiden edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen.

Talous- ja velkaneuvonnan puhelinneuvonta

029 56 60123

ma-pe 8-16.15.
13.02.2020 15:45