Suoraan sisältöön

Asunnon haku

Aktiivisuus on valttia asuntoa hakiessa. Hakemuksia kannattaa tehdä mahdollisimman monelle vuokranantajalle ja niitä on hyvä käydä päivittämässä aina, kun tilanteeseesi tulee muutoksia, kuitenkin viimeistään ennen kuin hakemukset vanhentuvat. Hakemukset ovat pääsääntöisesti voimassa kolmesta kuuteen kuukautta.

Asuntoa hakiessa on hyvä pitää mielessä, että Helsingin asuntotilanne on haastava, sillä asunnonhakijoita on erittäin paljon. Suuret määrät johtuvat siitä, että Helsinkiin halutaan muuttaa myös muualta päin Suomesta. Asuntoa siis kannattaa hakea mahdollisimman monesta paikasta. Hakemus on hyvä tehdä Stadin asunnoille, joka vastaa Helsingin kaupungin vuokra-asunnoista sekä muille yleishyödyllisille vuokranantajille, sillä heidän vuokransa ovat pääsääntöisesti matalampia kuin voittoa tavoittelevilla vuokranvälitysfirmoilla. Yleishyödylliset vuokranantajat tarjoavat vuokra-asuntoja tarvejärjestyksessä, jolloin tilanteesi vaikuttaa hakemuksesi kiireellisyyteen.

Kun teet asuntohakemuksia yleishyödyllisille vuokranantajille, on hakemuksen lopussa olevaan lisätietoja-kohtaan hyvä avata asumistilannettasi ja asunnontarvettasi mahdollisimman tarkasti. Muille vuokranantajille tehdyissä hakemuksissa kannattaa korostaa sitä, millainen olet vuokralaisena ja mikä on vuokranmaksukykysi. Lisätietoja täyttäessä pitää olla rehellinen ja vastata totuudenmukaisesti.

Yksityiset vuokranantajat järjestävät usein näyttöjä vuokra-asuntoihin. Useimmiten vuokranantajat määrittelevät näyttöjen ajankohdat itse ja ne ovat yleensä kaikille avoimia. Jokaisen näytön kohdalla on hyvä tarkistaa pitääkö näyttöön ilmoittautua ja toivooko vuokranantaja, että tuot näyttöön mukanasi valmiiksi täytetyn asuntohakemuksen. Mahdollisista yksityisnäytöistä voit sopia vuokranantajan kanssa erikseen.  

Hakemuksen kiireellisyyttä lisäävät: 

  • Asunnottomuus (Tästä todisteena Poste Restante osoite, joka asunnottomalla kannattaa ehdottomasti olla) 
  • Oma terveydellinen tilanne. Onko esimerkiksi jokin sairaus, joka pahentuu asunnottomuuden myötä 
  • Nykyisen asunnon puutteellinen kunto (esimerkiksi homeongelmat, lutikat) Näistä usein pyydetään liitteeksi todistus 
  • Jos vuokranantaja on irtisanonut asunnon (esimerkiksi asuinhuoneistoon tuleva remontti) 
  • Jos muutat kaupunkiin töiden tai koulun takia, kannattaa se mainita

Ruotsiksi infoa asumisesta ja asunnon hakemisesta. 

Yleishyödyllisiä vuokranantajia Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla:

Stadin asunnot 

HOAS (opiskelijat) 

NAL-asunnot 

Nuorisosäätiö

M2-Kodit 

A-kruunu 

Setelementtiasunnot oy 

Y-säätiö 

Muita vuokranantajia, joiden sivuilla voit täyttää asuntohakemuksen.
Luottotietojen ei välttämättä tarvitse olla kunnossa, mutta niiden puuttuminen voi vaikuttaa vakuuden määrään.

Sato 

Lumo 

Avara

Kruunuasunnot Oy

Asuntosäätiö

TA-yhtiöt

Apteekkien eläkekassa

Oranssi asunnot oy26.02.2020 09:06