Suoraan sisältöön

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet

Nuoruudessa on monia ikään liittyviä säädöksiä, ja niin oikeudet kuin velvollisuudetkin lisääntyvät nuoren kasvaessa ja kehittyessä. Kehityksen myötä nuoren ajatellaan olevan valmiimpi kantamaan vastuuta itsestään. Laissa määrätään erilaisista yhteiskuntaan liittyvistä toimista ja niihin liittyvistä ikärajoista, kuten rikosoikeudellisesta vastuusta ja äänioikeudesta. Erilaisten lakien ja säädösten pääasiallinen tarkoitus on suojata ja turvata lapsen kasvua ja kehitystä.

Oma yhteiskunnallinen rooli muuttuu nuoren kasvaessa, ja esimerkiksi 18 ikävuoden lähestyessä voi herätä paljon kysymyksiä siitä, mitkä asiat muuttuvat. Alapuolelta voit lukea eri ikävuosiin liittyvistä lain määrittelemistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

15 vuotta 

16 vuotta 

17 vuotta 

18 vuotta 

20 vuotta 

21 vuotta 

Muut iästä riippumattomat oikeudet ja velvollisuudet 11.03.2020 11:29