Suoraan sisältöön

Oma koti & raha

Ensimmäiseen omaan kotiin muuttaminen ja vastuunotto raha-asioiden hoitamisesta ovat merkittäviä ja konkreettisia asioita, jotka liittyvät keskeisesti itsenäistymiseen ja aikuistumiseen.

Useimpien ensimmäisenä asuntona on vuokra-asunto, sillä asuntojen hinnat ovat Helsingin alueella korkeat. Omaan kotiin Helsingissä -osiosta löydätkin paljon hyödyllistä tietoa niin vuokra-asunnon etsintään, hakuun kuin vuokraamiseenkin liittyen. Muuton jälkeen on alkaa tutkimusmatka omannäköiseen arkeen, jota käsitellään tarkemmin Kodinhoito-osiossa.

Kaksi nuorta katsomassa kannettavalta tietokoneelta asunnon pohjakuvaa.

Omien raha-asioiden hallinta korostuu omillaan asuessa. Toimiva rahankäyttö -osiossa keskitytään käsittelemään rahankäytön lainalaisuuksia ja sitä, miten jokainen voi ottaa omat raha-asiansa entistä paremmin haltuun. Koska rahaan ja taloudelliseen pärjäämiseen liittyy myös huolta, on sivustolla Rahahuolet-osio. Tuet ja etuudet -osiossa puolestaan kerrotaan tarkemmin Suomen sosiaalietuusturvajärjestelmästä sekä erilaisista tuista ja etuuksista, joita on mahdollista saada tietyissä elämäntilanteissa oman elämänsä tueksi.
18.03.2020 08:51