Suoraan sisältöön

Opiskeluterveydenhuolto


Opiskeluterveydenhuolto edistää opiskelijoiden terveyttä, vastaa heidän sairauksiensa hoidon järjestämisestä ja valvoo heidän opiskeluympäristönsä terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa nuoren omia voimavaroja, ehkäisee syrjäytymistä ja antaa tukea aikuistumisessa ja elämän hallinnassa.

Opiskeluterveydenhuolto huolehtii Helsingissä sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoiden terveydestä. Nuori siirtyy opiskelijaterveydenhuollon piiriin kouluterveydenhuollon jälkeen ja on oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin, jos opiskelee vähintään kaksi kuukautta päätoimisesti ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tai lukiossa. Yliopisto-opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS.

Opiskeluterveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö - YTHS18.06.2019 12:46