Suoraan sisältöön

Oman mielenterveyden vahvistaminen

Samalla tavalla kuin fyysisestä terveydestä, myös mielenterveydestä voi pitää huolta. Jokainen voi oppia mielen hyvinvointia tukevia taitoja, kuten keinoja selviytyä vaikeiden tunteiden kanssa, omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisua sekä itsestään huolehtimista. Nämä ovatkin tärkeitä taitoja, joiden avulla omaa mielenterveyttä ja voimavaroja voi vahvistaa.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tukee myös mielenterveyttä. Esimerkiksi säännöllinen päivärytmi, riittävä lepo, ihmissuhteet ja liikunta lisäävät mielen hyvinvointia. On tärkeää pohtia omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. Arjessa tulisi olla myös hyvää oloa ja rentoutusta tuovia asioita. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun elämässä on kuormittavia tekijöitä tai oma jaksaminen on koetuksella.

Mielenterveyden vahvistamiseen kuuluu myös taito hakea apua, kun oma olo sitä vaatii. Kenenkään ei tarvitse yrittää selvitä itse pahan olon kanssa, vaan apua ja tukea kannattaa hakea heti, kun omat voimavarat ovat vähissä. Avun hakeminen on vahvuutta ja itsestään huolehtimista.

Lisää tietoa mielenterveydestä ja oman hyvinvoinnin vahvistamisesta löydät Nuorten Mielenterveystalon -sivuilta.


Ravinto ja liikunta 

Uni ja lepo 

Ajankäyttö 

Tunteet 

Ihmissuhteet 

Hyvä olo ja rentoutuminen 

Omahoito-ohjelmat 10.03.2020 14:13