Suoraan sisältöön

Mistä apua?

Mielenterveysongelmiin on saatavilla apua. Tälle sivulle on koottu nuorille tarkoitettuja palveluja ja yhteystietoja, joista saa apua niin akuuttiin tilanteeseen kuin pidempiaikaisen mielenterveysongelmien hoitoon. Myös verkko- ja puhelinpalveluista voi saada matalalla kynnyksellä keskusteluapua.

Palveluita nuorille

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi

Mieppi on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, joka on tarkoitettu Helsingissä asuville aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Palvelut ovat helsinkiläisille maksuttomia.

Ota yhteyttä Mieppiin, jos sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen tai mielenterveyteen liittyviä huolia ja toivot keskustelutukea.

Mieppi – tukea mielen hyvinvointiin matalalla kynnyksellä

Opiskelu- ja kouluterveydenhuolto

Opiskelu- ja kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä. Oman koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot löytyvät myös omalta oppilaitokselta. Kouluterveydenhuolto kuuluu peruskoululaisille. Opiskeluterveydenhuollon palveluja saavat Helsingissä opiskelevat lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS.

Terveysasemat

Omalta terveysasemalta saa perusterveydenhuollon palveluja. Terveysasema on ensisijainen hoitopaikka ja sieltä potilas voidaan tarvittaessa lähettää edelleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Terveysasemalle saa yhteyden soittamalla tai sähköisellä lomakkeella. Jos tarvitsee kiireellistä hoitoa, voi arkisin tulla myös suoraan paikan päälle. On kuitenkin suositeltavaa soittaa ensin terveysasemalle.

Nuorisoasema

Nuorisoasema tarjoaa matalalla kynnyksellä palveluita 13–23-vuotiaille päihteillä, pelaamisella tai lievillä mielenterveyden häiriöillä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen. Hoitoon hakeudutaan lähetteellä tai tulemalla Nuorisoaseman päivystykseen.

Psykiatrian poliklinikat

Psykiatrian poliklinikat  ovat psykiatriseen tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneita avohoitopaikkoja. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, jonka voi tarvittaessa saada esimerkiksi terveysasemalta tai opiskeluterveydenhuollosta. Vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa voit ottaa yhteyttä suoraan poliklinikan akuuttityöryhmään.

Nuorten sosiaalityö

Nuorten sosiaalityö  auttaa 16–29-vuotiaita nuoria niin arkielämään liittyvissä haasteissa kuin erilaisissa kriisitilanteissa. Sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä esimerkiksi itsenäistymiseen, asumiseen, talouteen tai ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Tarkoituksena on kartoittaa nuoren tilannetta ja etsiä siihen yhdessä ratkaisuja. Nuorten sosiaalityöstä saa myös tukea palveluihin hakeutumisessa.

Nuorten kriisipiste

Nuorten kriisipiste  (HelsinkiMissio) tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua kriisityöntekijän kanssa 12–29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille ja nuorten perheille.

Akuuttiapu

Päivystys ja kiireellinen hoito

Terveysaseman ollessa kiinni, hakeudu äkillisissä tilanteissa päivystykseen. Ennen päivystykseen hakeutumista tulee soittaa maksuttomaan Päivystysapu-palveluun puh. 116 117. Numerosta voi myös kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin oman terveysaseman ollessa suljettu. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden.

Yli 16-vuotiaiden päivystyspalvelut:

Alle 16-vuotiaiden päivystyspalvelut:

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys  palvelevat ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys auttaa tilanteissa, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa, kuten esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet tai vakava vammautuminen.

Nuorten turvatalo

Helsingin Nuorten turvatalo  (Suomen Punainen Risti) tukee nuorta ja hänen perhettään haastavissa elämäntilanteissa. Tilapäinen yöpymispaikka on avoinna 13–19-vuotiaille nuorille joka päivä klo 17–10. Nuori voi tulla turvatalolle myös vain juttelemaan.

Verkko- ja puhelinpalvelut

Terveysneuvonta

Helsingin kaupungin terveysneuvontaan  voi soittaa, kun tarvitsee kiireellistä terveysneuvontaa tai kun tarvitsee neuvoja terveyteen tai palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Terveysneuvonta palvelee vuorokauden ympäri. Terveysneuvonnan puhelinnumero on 09 310 10023.

Valtakunnallinen kriisipuhelin

Valtakunnallinen kriisipuhelin  (Mieli Suomen mielenterveys ry) tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen. Kriisipuhelinkeskustelun tavoitteena on helpottaa henkistä hätää sekä ehkäistä itsemurhia. Kriisipuhelin palvelee suomen, ruotsin, englannin ja arabian kielillä.

Sekasin-chat

Sekasin-chat  (Mieli Suomen mielenterveys ry) on valtakunnallinen netissä toimiva keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Auki vuoden jokaisena päivänä. Chatissa on mahdollista keskustella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta: omasta olostaan, mielenterveyden pulmista, vaikeista tapahtumista elämässä ja avun hakemisesta.

Nuorten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo tarjoaa tietoa mielenterveydestä; mistä saa apua ja neuvontaa sekä itsearviointia ja omahoito-oppaita, joissa on muun muassa käytännönläheisiä harjoituksia. Materiaali myös ruotsinkielellä.05.01.2021 13:26