Suoraan sisältöön

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus


Nuoruudessa oma seksuaalisuus ja sukupuoli voivat herättää monenlaista pohdintaa. Kokemus seksuaalisuudesta ja sukupuolesta on aina yksilöllinen, ja jokaisella on oikeus määrittää omaa seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan haluamallaan tavalla. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty laissa. Onkin tärkeää, että jokainen tulee nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.


Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä läpi elämän. Seksuaalisuus koostuu monista eri asioista, kuten seksuaalisuuden kehittymisestä, sukupuolesta ja seksuaalisesta minäkuvasta. Seksuaalisuuteen liittyvät aina myös tunteet ja toiveet, aiemmat kokemukset, seksuaaliset tarpeet ja halut sekä seksuaalisuuden toteuttaminen. Myös seksi voi olla osa seksuaalisuutta, mutta seksin merkitys ja rooli elämässä voivat vaihdella hyvinkin paljon eri ihmisten välillä.

Seksuaalinen suuntautuminen on yksi osa-alue ihmisen seksuaalisuudesta. Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan sitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista ja/tai eroottista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen määritellään yleisimmin tunteiden kohteen ja oman sukupuolen perusteella, mikä ei tee siitä aina yksiselitteistä asiaa. Seksuaalinen suuntautuminen voi muuttua ja vaihdella ihmisen elämän aikana. Seksuaalisuutta voidaan luokitella eri käsittein, kuten homo-, hetero-, bi-, pan- tai a-seksuaalisuus, mutta käsitys ja kokemus omasta seksuaalisuudesta on yksilöllinen. Jokaisella on oikeus määritellä itse itsensä. Lue lisää seksuaalisen suuntautumisen muodoista Setan sivuilta.

Jos oma seksuaalisuus tai seksuaalinen suuntautuminen mietityttää, asiasta voi keskustella eri sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, kuten terveydenhoitajan tai opiskeluterveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Alapuolelta Tukea oman seksuaalisuuden ja sukupuolen pohtimiseen -osiosta löytyy eri tahoja, jotka tarjoavat tukea oman seksuaalisuuden käsittelyyn.


Sukupuoli on moninainen ilmiö, johon kuuluu laaja kirjo erilaisia sukupuolen kokemuksia ja ilmaisutapoja, sukupuoli-identiteettejä sekä kehollisia sukupuolipiirteitä. Voidaankin ajatella, että sukupuoli ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen voidaan nähdä koostuvan erilaisista geneettisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista.

Jokaisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan on erilainen ja ainutlaatuinen. Jotkut kokevat olevansa selvästi naisia tai miehiä, jotkut kokevat olevansa osittain molempia ja joidenkin kokemus ei mahdu näihin kahteen kategoriaan lainkaan. Jotkut puolestaan kokevat olevansa sukupuolettomia. Omaa sukupuoltaan voidaan myös ilmaista monin eri tavoin, esimerkiksi pukeutumisella ja käyttäytymiselle. Sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan näitä erilaisia sukupuolen kokemis- ja ilmaisutapoja. Sukupuolen moninaisuus kuvaa siis ihmisen yksilöllistä kokemusta sukupuolesta, mutta myös laajemmin sukupuolen ilmenemismuotoja ja merkityksiä yhteiskunnassa. Sukupuolen moninaisuus sisältää niin sukupuolivähemmistöt kuin sukupuolienemmistöt.

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen kokemusta omasta sukupuolesta. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse määritellä oma sukupuoli-identiteettinsä tai olla määrittelemättä sitä. Sukupuoli-identiteettiin ja sukupuoleen liittyy erilaisia käsitteitä ja termejä, kuten transsukupuolisuus, muunsukupuolisuus ja cissukupuolisuus. Lisää tietoa näistä käsitteistä ja sukupuolesta löytyy Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskukselta.

Kokemus omasta sukupuolesta voi aiheuttaa joskus hämmennystä itsessä tai läheisissä ihmisissä. Jokaisella tulisi kuitenkin olla mahdollisuus ilmentää ja toteuttaa omaa sukupuolikokemustaan haluamallaan tavalla. Omasta sukupuolen kokemuksestaan voi keskustella eri sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kanssa, kuten terveydenhoitajan tai opiskeluterveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Tukea seksuaalisuuden ja sukupuolen pohtimiseen –otsikon alta löydät eri tahoja, jotka tarjoavat tukea sukupuolen kokemuksen käsittelyyn.


Opiskelu- ja kouluterveydenhuollon työntekijöiden kanssa voi keskustella myös seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä asioista. Oman koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot löytyvät omalta oppilaitokselta.Kouluterveydenhuolto kuuluu peruskoululaisille. Opiskeluterveydenhuollon palveluja saavat Helsingissä opiskelevat lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS.

Helsinki Pride -yhteisö on Helsingissä toimiva kansalaisjärjestö, joka tarjoaa tietoa sekä tuki- ja neuvontapalveluita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Helsinki Pride -yhteisö järjestää myös nuorille vertaistoimintaa.

Setan verkkosivuilta löytyy monipuolista tietoa sekä seksuaalisuuteen että sukupuoleen liittyen.

Poikien Talo tarjoaa luottamuksellista seksuaalineuvontaa pojille ja miehille.

Tyttöjen Talo tarjoaa luottamuksellista seksuaalineuvontaa tytöille ja naisille.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa tukipalveluja intersukupuolisille, transihmisille ja heidän läheisilleen sekä toimii sukupuolen monimuotoisuuden asiantuntijana. Osaamiskeskus tarjoaa sekä maksutonta keskusteluapua että vertaistukea.

Sexpo tarjoaa maksutonta neuvontaa seksuaalisuuden, seksin, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä. Neuvontaa on saatavilla netissä, puhelimitse, Skypen välityksellä ja kasvokkain. Palvelut ovat luottamuksellisia ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi.

Hivpoint tarjoaa seksuaalineuvontaa kaikille seksuaaliterveydestä kiinnostuneille. Seksuaalineuvontaa tarjotaan myös puhelimitse ja chatissa.

Sateenkaariperheet ry tarjoaa tietoa sekä tuki- ja neuvontapalveluja sateenkaariperheille. Yhdistys toimii sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien tukena ja tiedonantajana.


JAA
13.09.2019 11:28