Suoraan sisältöön

Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja väkivalta

Seksuaalista kaltoinkohtelua ja väkivallalla tarkoitetaan ihmisen seksuaalisuutta loukkaavia tekoja ja tilanteita. Kokemuksen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan asian käsittelyyn on hyvä saada tukea ja apua. Tältä sivulta löydät tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta sekä tarjotuista tukipalveluista.


Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan kaikkia seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta loukkaavia tekoja ja tilanteita. Seksuaalista kaltoinkohtelua on esimerkiksi häirintä, huutelu ja koskettelu, painostaminen tai pakottaminen seksuaaliseen tekoon, raiskaus tai sen yritys. Myös netissä ja sosiaalisessa mediassa voi tapahtua seksuaalista kaltoinkohtelua, ja se voi olla esimerkiksi häiritsevien seksuaalissävytteisten viestien lähettelyä tai paljastavien kuvien levittämistä.

Suomen laki suojaa alaikäisten itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. Vastikkeen kuten rahan, palveluksen, tai esimerkiksi yöpaikan tai päihteiden tarjoaminen alaikäiselle seksuaalisesta teosta on seksuaalista kaltoinkohtelua ja laissa rangaistavaa. Myös esimerkiksi alaikäisen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin eli grooming on laissa rangaistava teko. Laki suojaa myös täysi-ikäisten itsemääräämisoikeutta. Jos jokin tilanne mietityttää, Rikosuhripäivystykseltä saa tietoa rikosasioihin liittyen.

Vaikka jokin tilanne tai teko ei täyttäisi rikoksen merkkejä, se voi silti olla haavoittava kokemus, jonka käsittelyyn voi tarvita ulkopuolista apua. Seksuaalinen kaltoinkohtelu on aina väärin ja tekijän vastuulla.


Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa iästä, taustasta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi tapahtua esimerkiksi julkisissa tiloissa, omassa tai jonkun toisen kotona. Tekijänä voi olla ventovieras, uusi tuttavuus, seurustelukumppani, kaveri tai vaikka perheenjäsen.

Joskus voi olla vaikea tunnistaa kokemaansa seksuaalista kaltoinkohtelua, sillä tilanteisiin ei välttämättä liity fyysistä pahoinpitelyä tai tilanteesta ei jää näkyviä merkkejä kehoon. Tekijä saattaa myös esimerkiksi olla läheinen tai tuttu. Tilanteet saattavat tapahtua yllättäen ja vasta myöhemmin voi huomata, että tapahtunut ei tuntunutkaan hyvältä. Sillä, onko itse ollut aloitteellinen tai esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena tilanteessa, ei ole merkitystä, vaan tärkeintä on oma kokemus.

On hyvä muistaa, että jos jokin teko tai asia tuntuu epämiellyttävältä, ahdistavalta tai painostavalta, tilanne ei ole ok ja siihen on oikeus hakea apua ja tukea.


Seksuaalisen kaltoinkohtelun vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Kokemus voi vaikuttaa turvallisuudentunteeseen, omaan toimintaan sekä käsitykseen itsestä ja muista. On luonnollista, että kokemus saattaa herättää monenlaisia tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä, vihaa, pelkoa ja surua. Itseään ei tarvitse tuntea syylliseksi, vaan vastuu on aina yksiselitteisesti tekijällä. Joskus vaikutukset tulevat pitkän ajan kuluttua ja tapahtuneen ymmärtää vasta ajan kuluessa.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu on usein traumatisoiva kokemus, joka voi aiheuttaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus ja masentuneisuus, univaikeudet, pelko- ja kiputilat sekä kehon erilaiset stressireaktiot, kuten vapina tai sydämensykkeen nousu. Päihteiden käyttö voi myös lisääntyä ja esimerkiksi ihmissuhteissa voi tulla vaikeuksia. On hyvä muistaa, että jokainen reagoi kokemukseen eri tavoin.

Kokemuksen ja omien tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan jokaisella on oikeus tukeen ja apuun. Seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksista voi selvitä eikä niiden tarvitse määrittää ihmisen loppuelämää. Toipumiseen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. Tuen kanssa olo usein helpottuu ja kokemuksista voi toipua.


Seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan niistä olisi hyvä keskustella turvallisen ja luotettavan aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla oma vanhempi tai huoltaja, sukulainen, tukihenkilö tai vaikka tuttu nuorisotyöntekijä. Oman oppilaitoksen koulu-/opiskeluterveydenhoitajalle, -psykologille tai kuraattorille voi myös mennä juttelemaan. Tällä sivulla olevan Mistä apua? -otsikon alta löytyy erilaisia tukipalveluita, joista saa ammattilaisten tarjoamaa apua kokemuksen käsittelyyn.

Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta olisi hyvä tehdä rikosilmoitus. Akuutissa tilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112. Jos kaltoinkohtelu on tapahtunut aiemmin, rikosilmoituksen voi tehdä poliisiasemalla, puhelimitse tai verkossa. Myös netissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta tilanteesta voi tehdä rikosilmoituksen, sillä myös verkossa tapahtuneet teot voivat olla rikoksia. Nuoren ei tarvitse tietää onko kyseessä ollut rikos, vaan poliisi selvittää asian. Rikosilmoituksen teko voi tuntua vaikealta, ja siihen kannattaa pyytää tukea turvalliselta aikuiselta. Rikosuhripäivystys tarjoaa apua rikosilmoituksen tekoon liittyvissä asioissa.


Seksuaalisesta kaltoinkohtelun kokemuksesta on hyvä keskustella luottavan ja turvallisen aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla oma vanhempi tai huoltaja, sukulainen, opettaja, tukihenkilö tai vaikka tuttu nuorisotyöntekijä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta saa myös tukea kaltoinkohtelun tilanteissa.

Seri-tukikeskus (HUS) on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Seri-tukikeskus tarjoaa kokonaisvaltaista psyykkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen. Seri-tukikeskuksella on myös päivystyspuhelin, johon voi soittaa akuuteissa tilanteissa.

24h Päivystyspuhelin: 040 701 8446

Tyttöjen Talo tarjoaa luottamuksellista yksilötukea eri muotoista seksuaaliväkivaltaa kohdanneille 13- 29-vuotiaille tytöille. Tyttöjen Talolla toimii myös seksuaalineuvonnan vastaanotto sekä verkkosivuilta löytyy chat-palvelu.

Poikien Talo tarjoaa luottamuksellista yksilötukea erimuotoista seksuaaliväkivaltaa kohdanneille alle 29-vuotialle pojille. Poikien Talolla toimii myös seksuaalineuvonnan vastaanotto sekä verkkosivuilta löytyy chat-palvelu.

Rikosuhripäivystys tarjoaa tietoa esimerkiksi rikosilmoituksen teosta ja rikosprosessista. Rikosuhripäivystyksellä on myös auttava puhelin ja chat-palvelu, juristin puhelinneuvontaa sekä tarvittaessa mahdollisuus omaan tukihenkilöön, joka kulkee rinnalla mahdollisen rikosprosessin ajan.

Nuorten kriisipiste (HelsinkiMissio) tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua kriisityöntekijän kanssa 12-29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille ja nuorten perheille.


JAA
24.09.2019 11:03