Suoraan sisältöön

Raskaus

Raskaus on mahdollinen, jos on ollut yhdynnässä ilman ehkäisyä tai jos raskaudenehkäisyä ei ole käytetty oikein. Raskaus voi olla toivottu ja harkittu asia, tai se voi tapahtua myös suunnittelematta. Kumpaankin tilanteeseen on tarjolla monenlaista apua ja tukea.

Tältä sivulta löydät tietoa raskaustestistä, ohjeita miten toimia, kun huomaat olevasi raskaana, tietoa raskaudenkeskeytyksestä sekä ohjausta mahdolliseen vanhemmuuteen valmistautumisessa.

Mikään ehkäisymenetelmä ei takaa 100 % varmaa raskauden ehkäisyä, vaan esimerkiksi kondomi saattaa hajota yhdynnän aikana tai ehkäisypilleri unohtua. Jos siis kuukautiset ovat myöhässä ja yhdyntöjä on ollut, raskaustesti kannattaa tehdä. Kuukautiset voivat olla myös epäsäännölliset, joten raskaustesti on hyvä tehdä aina, jos on ollut suojaamattomassa yhdynnässä tai epäilee raskautta esimerkiksi hajonneen tai unohtuneen ehkäisyn vuoksi.

Raskaaksi voi tulla myös:

  • Vaikka kuukautiset eivät olisi vielä alkaneetkaan
  • Ensimmäisessä yhdynnässä
  • Jos ei ole käyttänyt raskaudenehkäisyä lainkaan tai oikein
  • Vaikka yhdynnässä ei olisi tullut siemensyöksyä

 Mistä saa raskaustestin?

Raskaustestin voi tehdä itse tai sen voi käydä teettämässä terveysasemalla. Itse tehtäviä testejä saa ostettua apteekeista ja osasta ruokakaupoista. Hinta on merkistä riippuen kymmenen euron molemmin puolin. Raskaustesti tehdään virtsanäytteestä. Testiliuskaa pidetään virstasuihkun alla tai sen voi kastaa purkkiin, johon on ensin pissannut. Tarkat ohjeet löytyvät pakkauksesta. Vastauksen saa muutamassa minuutissa.

Lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhoitajalta saa apua raskaudentestiin liittyvissä kysymyksissä.


Milloin raskaustestin voi tehdä?

Raskaustestin voi tehdä heti, kun kuukautiset ovat myöhässä. Jos ei tiedä, milloin kuukautisten olisi pitänyt alkaa, voi testin tehdä 3-4 viikon kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä. Raskaustesti kannattaa tehdä aikaisintaan kolmen viikon kuluttua suojaamattoman yhdynnän jälkeen oikean tuloksen varmistamiseksi.

Harvoissa tapauksissa kotona tehty raskaustesti voi antaa väärän tuloksen, esimerkiksi jos raskaustesti tehdään liian aikaisin. Näissä tilanteissa suositellaan raskaustestin tekoa uudelleen tai hakeutumista omalle terveysasemalle raskaustestin varmistamiseksi.

 


Positiivinen raskaustestin tulos tarkoittaa, että olet raskaana. Positiivinen raskaustesti voi olla yllätys itselle ja herättää paljon ajatuksia. Jos raskaus ei ole suunniteltu, on hyvä keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja miettiä eri vaihtoehtoja. Asian kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan keskusteluapu ja tuki ovat varmasti tarpeen.


1. Jos raskaus on toivottu, varaa ensimmäinen aika neuvolaan puhelinpalvelusta p. 09 310 55530 arkisin klo 8-14 heti, kun raskaustesti on positiivinen.

 

2. Jos haluat pohtia tilannettasi, raskaus mietityttää tai harkitset raskaudenkeskeytystä, ota yhteys omalle terveysasemalle, keskitettyyn ehkäisyneuvontaan tai koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Omia ajatuksia on hyvä käydä läpi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Heiltä saat tukea oman tilanteen pohtimiseen.

 


Raskaus voi alkaa toivotusti tai suunnittelematta. Yllättäen alkanut raskaus voi hämmentää. Raskaudenkeskeytykseen eli aborttiin voidaan päätyä monista eri syistä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Yksin ei kannata jäädä tehdessään päätöstä raskauden keskeyttämisestä. Asiaa on hyvä pohtia yhdessä turvallisten ja luotettavien aikuisten kanssa. Päätöksen tekoon voi hakea keskustelutukea esimerkiksi terveysaseman tai oppilaitoksen terveydenhoitajalta. On kuitenkin tärkeää, että päätös raskauden keskeyttämisestä on oma eikä perustu painostukseen.

Päätöksen teon tueksi voi lukea Terveyskirjaston artikkelin Abortti ja psyykkinen hyvinvointi

Raskaudenkeskeytys tulisi tehdä ennen 12 raskausviikkoa. Raskauden voi keskeyttää erityisen painavasta syystä myöhemminkin, mutta silloin siihen tarvitaan erityislupa. Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä ja se tarkistetaan aina sairaalassa ultraäänitutkimuksen avulla.

Raskaudenkeskeytys tehdään sairaalassa, jonne saa lähetteen terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä. Sairaalassa keskustellaan vielä yhdessä hoitajan ja lääkärin kanssa, ja päätetään yhdessä raskauden keskeytystavasta. Raskaus voidaan keskeyttää kahdella eri menetelmällä: lääkkeellisesti tai imukaavinnalla. Valtaosa keskeytyksistä tehdään nykyään lääkkeillä. Sekä lääkkeellisen keskeytyksen että imukaavinnan jälkeen kotiutuessa on hyvä, että mukana on hakija. Raskaudenkeskeytykseen kuuluu myös jälkitarkastus.


Raskaudenkeskeytyksen herättämät tunteet

Raskaudenkeskeytys voi herättää monenlaisia tunteita, ja jokainen kokee raskaudenkeskeytyksen yksilöllisesti. On luonnollista, että kokemukseen liittyy esimerkiksi helpotusta tai surua. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja niistä olisi hyvä keskustella läheisten tai ammattihenkilökunnan kanssa. Raskaudenkeskeytykseen kuuluu jälkitarkastus, jossa varmistetaan raskauden keskeytyminen sekä käydään läpi fyysistä ja psyykkistä toipumista. Jälkitarkastuksessa on hyvä keskustella omista kokemuksista ja tunteista keskeytykseen liittyen.  

Lue lisää raskaudenkeskeytyksestä Terveyskylän artikkelista. 


Huoltajille tai jollekin turvalliselle aikuiselle olisi hyvä kertoa raskaudesta mahdollisimman pian, jotta saa tukea päätöstä tehdessä. Jos raskaudesta kertominen huoltajille tuntuu vaikealta, hoitohenkilökuntaa voi pyytää avuksi asiasta keskusteluun ja halutessaan myös huoltajille kertomiseen.

Alaikäisen (alle 18-vuotias) raskaudenkeskeytystä hakevan huoltajiin ei oteta sairaalasta yhteyttä, jos nuori ei sitä itse pyydä. Nuoren toivoessa hoitoon liittyvät asiakirjat, kuten lääkärin kertomukset ja potilaslaskut voidaan antaa nuorelle itselle postittamisen sijaan. Mikäli nuori toivoo, ettei huoltaja pääse näkemään kirjoitettuja reseptejä, ei reseptejä kirjoiteta sähköisesti vaan paperisena.

Jos keskeytyksen hakija on alaikäinen ja hänen hyvinvoinnistaan herää huoli, terveydenhuollon työntekijät voivat tehdä tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen tarkoitus on varmistaa, että nuoren hyvinvoinnista ja riittävän tuen saamisesta huolehditaan. Mikäli on syytä epäillä alaikäisen nuoren joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi, terveydenhuollon henkilökunnan on tehtävä lastensuojeluilmoituksen lisäksi myös rikosilmoitus. Alle 16-vuotiaat keskeytystä hakevat nuoret tapaavat aina sosiaalityöntekijän, jonka kanssa keskustellaan yleisesti nuoren elämäntilanteesta.


Kasvu vanhemmaksi on jokaisella yksilöllinen ja ainutlaatuinen matka. Vanhemmuus tuo mukanaan suuren muutoksen elämään, ja se voi herättää monenlaisia tunteita. Vanhemmuuteen liittyy kaikenikäisillä haasteita, joihin voi joskus tarvita tukea. Lisäksi nuori vanhempi saattaa olla erilaisessa elämäntilanteessa muihin ikäisiinsä verrattuna, ja oma elämäntilanne voi olla haasteellinen. Näihin tilanteisiin on mahdollisuus saada tukea ja apua.   

Tässä on lueteltuna eri tahoja, joilta nuori vanhempi voi saada tukea jo raskauden aikana sekä lapsen synnyttyä.  

 

Silmu-toiminta  

Loisto Setlementti järjestää Silmu-toimintaa nuorille äideille, isille ja perheille. Silmu tarjoaa tukea jo raskausaikana. Silmun toimintamuotoihin kuuluvat yksilötuki, vertaisryhmät, tapahtumat, retket ja leirit. Kaikki toiminta on luottamuksellista ja maksutonta. 

Lue lisää Silmu-toiminnasta täältä

 

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus  

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus tarjoaa tukea ja neuvontaa uudessa tai haastavassa elämäntilanteessa oleville perheille ja vanhemmille. Palvelusta saa tukea esimerkiksi vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen sekä äkilliseen elämänmuutokseen tai kriisiin, kuten eroon tai sairastumiseen liittyen. Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaaliohjaajaan. Työntekijät ohjaavat ja neuvovat myös muihin tarvittaviin palveluihin hakeutumisessa. Nuori voi hakeutua palveluun jo raskauden aikana. Palvelu on ilmainen. 

Yhteystiedot ja lisätietoa löydät täältä.

 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Arjen hankaluuksiin ja jaksamiseen liittyvissä tilanteissa voit saada apua myös lapsiperheiden kotipalvelusta. Se on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä. Kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua ja tukea arjen sujumiseen. Kotipalvelu on maksullinen palvelu.  

Yhteystiedot ja lisätietoa löydät täältä.

 

Helsingin ensikoti ry (Tuki- ja neuvontapalvelut)  

Helsingin ensikodin tuki- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille vauvaa odottaville ja pienten lasten perheille. Palveluihin kuuluu unineuvontapuhelin sekä synnytystukihenkilötoiminta.  

Lisää tietoa löydät täältä.

 

Perheentuki-sivusto  

Perheentuki-sivulta löytyy tietoa vanhemmuuteen valmistautumisesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vauva-arjesta. Sivusto palvelee koko perhettä ja käsittelee niin vanhemman kuin lapsenkin hyvinvointia. Perheentuki-sivustolta löytyy myös lapsiperheille tarkoitetut palvelut.  

Perheentuki-sivuston löydät täältä.

 

Leikkipuistot 

Leikkipuistot tarjoavat ohjattua ja vapaamuotoista toimintaa lapsiperheille ja koululaisille. Leikkipuistot järjestävät myös vertaistoimintaa vanhemmille.  

Lisää tietoa ja leikkipuistojen sijainnit löydät täältä.

 

JAA
18.06.2019 16:04