Suoraan sisältöön

Kurssit ja koulutukset

Helsingissä mahdollisuus laajasti suorittaa erilaisia kursseja ja koulutuksia. Toisaalta joitain kursseja tai koulutuksia järjestetään myös etänä, joten paikkakunnalla ei ole silloin merkitystä.

Helsingin aikuisopiston kautta pääsee nauttimaan laajasta opetustarjonnasta. Kansalaisopistokurssit ovat kaikille avoimia, eri ainealueiden kursseja (mm. kielet, liikunta, tanssi, taide, kädentaidot, musiikki, digitaidot). Aikuisopisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille suunnattua työvoimakoulutusta sekä yhdessä TE-toimiston kanssa kotoutumiskoulutusta. Perusopetusta tarjotaan 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille. Tavoitteena on valmiudet jatko-opiskeluun ja/tai työelämään. Avointa yliopisto-opetusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen kanssa lähi- ja monimuoto-opetuksen muodossa.

Korkeakouluihin voi päästä opiskelemaan montaa eri reittiä pitkin. Yliopistoon ja ammattikorkeakouluun voi hakea perinteisesti pääsykokeiden kautta, ammatillisella tutkintotodistuksella tai ylioppilastutkintotodistuksella. Ammattikorkeakouluihin hakevilla voi olla paremmat mahdollisuudet päästä sisään matalimmillakin todistuksien keskiarvoilla.

Yliopiston yksittäisiä kursseja voi kuitenkin suorittaa myös avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston kursseja voisi laajalti suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita asioiden syvällisemmästä ymmärryksestä. Avoimessa yliopistossa opiskelu ei sido mihinkään tiettyyn opinto-ohjelmaan. Kursseja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Avoimen yliopiston opintotarjontaa voi käyttää myös hyvänä tutustumiskeinona itseään kiinnostavaan koulutukseen. Hyväksytyksi luetut kurssit säilyvät opintosuorituksena, kun hakee yliopistoon ja pääsee sisään. Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös harrastusmielessä tai yleissivistyksen vuoksi.

Yliopisto opiskelussa pääpaino on tieto ja tiede itsessään. Yliopistotason opiskelu vaatii hyvän käsityksen lukiossa käydyistä kursseista, jotka liittyvät kyseiseen koulutusalaan. Avoimessa yliopistossa opiskelu on pääsääntöisesti itsenäistä, mikä tarkoittaa sitä että, että opiskelijoilta vaaditaan paljon motivaatiota. Avoimessa yliopistossa kurssit ovat maksullisia.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeluun pätee yleisesti samat käytännöt kuin avoimessa yliopistossakin. Ammattikorkeakoulun opiskelussa tähdätään tuottamaan ammattitaitoisia työntekijöitä työelämään. Myös ammattikorkeakoulussa suoritetut kurssit hyväksi-luetaan, jos päättää myöhemmin hakea opiskelemaan. Ammattikorkeakoulun hauissa voi myös saada lisää motivaatiopisteitä, jos on jo suorittanut kyseisen koulutuslinjan kursseja.

Joitain tiettyjä erikoistumista vaativia aloja ei voi opiskella avoimen yliopiston kautta. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi lääketiede ja poliisiammattikorkeakoulu.

Pääkaupunkiseudulla on yhteinen Vantaan, Espoon ja Helsingin kansalais- ja työväenopisto-ohjelma. Tämä mahdollistaa todella monipuolisen tarjonnan ympäri pääkaupunkiseutua. Tarjolla kielten opiskelusta kokkaukseen, valokuvauksesta savitöihin ja kaikkea siltä väliltä. Kansalais- ja työväenopistot perivät lukukausimaksun, joka vaihtelee kursseittain. Ikärajoja ei ole, mutta osa kursseista saattaa olla suunnattu jatkokurssilaisille, joten kannattaa olla tarkkana, mihin kurssille ilmoittautuu. Lisää tietoa kursseista löydät sivuilta.

Tässä luvussa kerrotaan yleisimmistä työluvista ja korteista, joita saattaa tarvita hakiessaan työpaikkaa. Jotkut työpaikat tarjoavat työn tekemiseen tarvittavaa koulutusta. Niillä hakijoilla, joilla on jo tarvittavat luvat ja kortit ovat kuitenkin etuasemassa hakiessa työpaikkaa. Joillakin aloilla voidaan vaatia, että työntekijällä on useampi kortti tai lupa. Esimerkiksi rakennusalalla usein vaaditaan tulityökorttia ja työturvallisuuskorttia.

Alla olevasta listasta löydät yleisimmät luvat ja kortit, joita työmarkkinoilla vaaditaan, ja esimerkkejä siitä, mihin työpaikkoihin niillä voi hakea. Lopusta löydät linkin, jonka kautta saat lisätieto siitä, miten hakeutua kursseille.

Ensiapukurssit (EA1 & EA2) ovat kursseja, joita vaaditaan monella alalla. esiapukurssien sisällön hallitseminen on myös hyödyllinen taito työajan ulkopuolella. Kursseja järjestää Suomen Punainen Risti.

Hygieniapassi tarvitaan elintarvikealalla työskenteleviltä (mukaan lukien harjoittelijat ja opiskelijat). Hygieniapassia tarvitaan muun muassa:

  • kahvilat
  • ravintolat
  • suurkeittiöt
  • pikaruokaravintolat
  • elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat

Tulityökortti tarvitaan niillä aloilla, joissa työskennellään tulen kanssa. Rakennusalalla tulityökortti on lähes aina välttämätön. Suoritetun tulityökortin voi nykyään ladata kätevästi myös kännykkään.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tarkoitus on antaa sen suorittaneelle perustiedot ja taidot työympäristön vaarojen tunnistamiselle ja välttämiselle, sekä työympäristön tuvallisena pitämiselle. Työturvallisuuskortti on rakennusalalla lähes aina välttämätön.

Anniskelupassi on tarkoitettu työntekijöille, joiden työnkuvaa kuuluu alkoholin tarjoilu. Anniskelupassin saaminen edellyttää, että työntekijä on yli 18-vuotias. Anniskelupassia passia tarvitaan muun muassa:

  • baareissa
  • ravintoloissa
  • festareiden anniskelualuiella

Ikärajapassi on tarkoitettu päivittäistavarakauppojen kassatyöntekijöille. Sen tarkoitus on varmistaa, että kassatyötekijät eivät myy alkoholi, tupakka tai muita vaarallisia tuotteita sellaisille henkilöille, joiden ei lain mukaan kuuluisi niitä ostaa.

Täältä löydät lisätietoa korteista ja luvista.

Suomi ja maailma on pullollaan erilaisia maksullisia kursseja ja koulutuksia. Monia näistä voi suorittaa etänä, niin sanotusti verkkokursseina. Kursseja ja koulutuksia löytyy eri mittaisia, on viikonlopun kestävistä koulutuksista aina vuoden kestäviin koulutuksiin. Yhdistävä tekijä näillä on, että ne ovat aina omakustanteisia ja niihin ei saa tukea, kuten esimerkiksi opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Nämä koulutukset ja kurssit vaativat ajan lisäksi usein myös taloudellista vakautta. Lisäksi moniin edellytetään alle jonkinlainen perustutkinto, sillä ne harvoin valmistavat sellaisenaan ammattiin. Tällainen esimerkki on kaikki täydennyskoulutukset.

Maksullisella kurssilla tai koulutuksella voi myös opiskella uuden ammatin, kuten esimerkiksi personaltrainer tai joogaopettaja. Nämä koulutukset kestävät usein pidemmän aikaa ja valmistavat tulevaan ammattiin.

Löydät runsaan valikoiman erilaisia maksullisia taidekursseja, kuten valokuvaus-, maalaus- tai piirrustuskursseja. Näitä kannattaa googlailla siltä paikkakunnalta, jolta toivot löytäväsi niitä.

Tarjolla on myös erilaisia valmennuskoulutuksia, mikäli haet oikeustieteelliseen, lääketieteelliseen tai kauppakorkeakouluun. Nämä ovat myös aina maksullisia.

YKI eli yleinen kielitutkinto Suomi on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto, jonka todistuksella voi osoittaa virallisen kielitaitonsa. YKI on Suomen valtion virallinen kielitutkintojärjestelmä, joka on suunnattu esimerkiksi työn tai opiskelupaikan hakemiseen, Suomen kansalaisuuden hakemiseen (suomen ja ruotsin kielen tutkinnot) tai kielitaidon tason osoittamiseen työnantajalle.01.07.2020 11:53