Ruuti – nuorten suoraa vaikuttamista Helsingissä

Ruuti on helsinkiläisten nuorten oma vaikuttamisjärjestelmä. Ruuti on sitä, että nuoret vaikuttavat ja haluavat tehdä Helsingistä paremman kaupungin.

Ruudin päätavoite on, että jokaisella helsinkiläisellä nuorella on vuosittain ainakin yksi demokratiakokemus: kokemus vaikuttamisesta ja kuulluksi tulemisesta tai osallistumisesta muutokseen itseään suuremman asian puolesta.

Ruudin peruselementtejä ovat Ruudin ydinryhmä, RuutiExpo, Päättäjämiitti, oppilaskunnat, opetusviraston oppilaskuntapäivät, osallistuvan budjetoinnin RuutiBudjetti, nuorten ryhmät ja ruuti.net, joka kokoaa helsinkiläisten nuorten tekemisen, ideat ja aloitteet.

 

Tosi monta tapaa vaikuttaa

Ruudin kautta nuoret voivat vaikuttaa esimerkiksi tekemällä aloitteen aloitekanavaan, hyppäämällä mukaan nuorten toimintaryhmään tai perustamalla oman ryhmän, osallistumalla keskusteluun Päättäjämiitissä tai RuutiExpossa, asettumalla ehdolle Ruudin ydinryhmään ja äänestämällä Ruudin ydinryhmän vaaleissa sekä osallistumalla ideointiin RuutiBudjetin aluetapahtumissa. Ennestään ei tarvitse olla kokemusta vaikuttamisesta; riittää, että nuori haluaa vaikuttaa johonkin hänelle tärkeään, pieneen tai isoon, asiaan. Vaikuttaa voi monella eri tavalla.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 13.6.2011. Järjestelmän perustamiseen vaikuttivat Helsingin koko, nuorten monimuotoisuus sekä hyvin erilaiset valmiudet suhteessa vaikuttamiseen. Ruudin kehittämis- ja koordinointivastuu on nuorisoasiainkeskuksella ja opetusvirastolla.

 

Yhteystiedot:

Tiedottaja Katri Pehkonen, 040 334 6430, katri.pehkonen(a)hel.fi

Suunnittelija Inari Penttilä, 040 358 0815, inari.penttila(a)hel.fi

 

JAA