Päätöksenteko

Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ohjaa, tukee ja kehittää nuorisotyötä. Lautakunta muun muassa päättää nuorisotoimen toimintalinjoista ja nuorisoasiainkeskuksen tulostavoitteista. Lautakunta myös valvoo, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa.

Kaupunginvaltuusto valitsee nuorisolautakunnan jäsenet poliittisin perustein joka neljäs vuosi. Lautakunta kokoontuu joka neljäs viikko osoitteessa Hietaniemenkatu 9 B, 2. kerros, pääsääntöisesti klo 17.00 alkaen. Katso kokousten päivämäärät kohdasta Kokousajat.

Nuorisoasiainkeskuksen päällikkönä toimii nuorisotoimenjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt 
tavoitteet saavutetaan.

 

JAA