Suoraan sisältöön

Myönnetyt avustukset

Nuorisoasiainkeskus on julkaissut myöntämistään avustuksista avointa dataa Helsinki Region Infoshare -palvelussa. Aineistoa on vuodesta 2002 alkaen ja pitää sisällään tiedon avustuksen saajasta ja yhdistysmuodosta, toimipaikasta, avustuslajista käyttötarkoituksineen sekä myönnetyn avustussumman ja vuoden. Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Linkki aineistoon: http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-nuorisoasiainkeskuksen-avustukset

 

Nuorisolautakunta päättää yli 3 000 euron projektiavustuksista, starttiavustuksista, toiminta- ja palkkausavustuksista sekä loma-aikojen leiriavustuksista. Nuorisolautakunnan päätösasiakirjat (esityslistat ja pöytäkirjat).

Kumppanuusyksikön kumppanuuspäällikkö päättää enintään 3 000 euron projektiavustuksista, talokerhoavustuksista, kuljetusavustuksista sekä toiminta- ja palkkausavustusennakoista. Kumppanuuspäällikön pöytäkirjapäätökset.

 19.02.2018 11:36