Päätöksenteko

Helsingin kaupunginmuseon tehtävänä on huolehtia kaupungin museotoimen kehittämisestä ja sen palvelujen tuottamisesta sekä maakuntamuseon tehtävistä johtokunnan alaisena.

Kaupunginvaltuusto valitsee museon johtokunnan tehtäväänsä yhdeksi vaalikaudeksi eli neljäksi vuodeksi. Nykyisen johtokunnan toimikausi on 2013–2016.

JAA