Inventoinnit

 

 

Museo tutkii muuttuvaa kaupunkia muun muassa inventoinnein. Inventoinnilla tarkoitetaan tietyn alueen tai rakennustyypin historian, rakentumisen ja nykytilan dokumentoimista valokuvaamalla ja tutkimalla vanhoja piirustuksia ja asiakirjoja.

Helsinki City -inventointi

Helsingin keskusta tunnetaan ajallisesti ja visuaalisesti kerrostuneena rakennettuna ympäristönä, sillä kaupunkikuvaa modernisoitiin suuressa mittakaavassa toisen maailmansodan jälkeen. Helsingin kaupunginmuseo on inventoinut ydinkeskustan vuosina 1945–1990 valmistuneet liike- ja toimistorakennukset. 

Joukkoon lukeutuu niin tunnettuja kohteita kuin anonyymimpiä, arjen käyttöarkkitehtuuria edustavia rakennuksia. Inventointi valottaa liikekeskustan vaiheita ja rakentamiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Inventoinnin kuvat ovat käytettävissä Finna-palvelussa.

Helsinki City -inventointi.pdf

 

Puotila – 1960-luvulla rakennettu lähiö

Inventointi selvittää Puotilan rakennuskantaan, ympäristöön ja asukaskulttuuriin liittyviä tyypillisiä piirteitä ja kartoittaa niissä tapahtuneita muutoksia. Maankäytön ja kaavoituksen historian lisäksi selvitys pureutuu ajalle tyypilliseen asuntotuotantoon ja siihen liittyviin ilmiöihin. Selvitystä varten on kerätty myös muistitietoa.

Inventointialueeseen sisältyvät Rusthollarintien molemmat puolet Rantakartanontielle saakka sekä Meripellontien, Puotilantien ja Rusthollarinpuiston väliin jäävä alue. 

Puotila-inventointi.pdf

 

Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kyläpaikat

Kyläpaikkainventointi

Tässä inventointiraportissa esitellään Helsingin historiallisia kyläpaikkoja, jotka Museovirasto inventoi syksyllä 2011 Helsingin kaupunginmuseon tilauksesta. 

Inventoinnin päämääränä oli selvittää, onko kaupungin alueella joko kokonaan tai osittain autioituneita keskiaikaisia tai uuden ajan alun kylätontteja. Lisäksi pyrittiin saamaan tietoa siitä, onko nykypäivään saakka käytössä pysyneillä historiallisilla tonttimailla säilynyt vanhoja rakenteita tai kulttuurikerroksia. Käytettävän ajan puitteissa inventoitiin myös useita 1700- ja 1800-lukujen torpan paikkoja.

Kyläpaikkainventointiin

 

Töölöläisiä porrashuoneita 1920-30-luvulta

Töölöläisiä porrashuoneita

Tämä sivusto sisältää Helsingin Etu- ja Taka-Töölön 1920-ja 30-luvun asuinkerrostalojen porrashuoneiden inventoinnin kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimmat helmet, 1-luokkaan arvotetut porrashuoneet.

Porrashuoneet arvotettiin inventoinnissa historiallisen, rakennustaiteellisen, autenttisuuden ja harvinaisuusarvon perusteella kolmeen luokkaan, joista ensimmäisen luokan kohteet, 98 porrashuonetta, avautuvat kaikkien nähtäville tässä verkkoinventoinnissa.

Töölöläisiä porrashuoneita 1920-30-luvulta

 

Vuosaaren Mustavuoren linnoitteet

Helsinki, Vuosaari, Mustavuori linnoitteet

Ensimmäisen maailmansodan aikaisen tukikohdan linnoitteiden inventointi. Museoviraston rakennushistorian osasto inventoi Helsingin Vuosaaren Mustavuorella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet lokakuussa 2009. 

Vuosaaren Mustavuoren linnoitteet

 

Helsinkiläisiä porrashuoneita 1800-luvulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä

Helsinkiläisiä porrashuoneita 1800-luvulta

Helsingin kaupunginmuseo on inventoinut kantakaupungin asuinkerrostalojen porrashuoneita. Inventoinnin tavoitteena on tutkia ja jakaa tietoa kaupunkimme vanhimmista ja arvokkaimmista asuinkerrostaloista. Inventoinnin ensimmäinen vaihe, 1800-luvun asuinkerrostalojen osuus, valmistui vuoden 2009 lopussa. Työ jatkui 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen porrashuoneiden inventoinnilla 2010.

Tämä sivusto sisältää Helsingin kantakaupungin (Kruununhaka, Kaartinkaupunki, Kamppi, Punavuori, Ullanlinna ja Katajanokka) 1800-luvun asuinkerrostalojen porrashuoneiden inventoinnin korkeimpaan, 1-luokkaan arvotetut porrashuoneet. Sivustossa on mukana myös 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen hienoimmat porrashuoneet Kampin ja Punavuoren asuinkerrostaloissa.

Helsinkiläisiä porrashuoneita 1800-luvulta 
ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä

 

Laajasalon ennen vuotta 1940 käyttöön otetut rakennukset

Laajasalon rakennusinventointi

Tämä sivusto sisältää hankkeen "Laajasalon ennen vuotta 1940 käyttöön otetut rakennukset" tuloksena syntyneet rakennuskohtaiset tiedot.

Inventoitujen rakennusten perustietojen ohella sivustoon on koottu teemakarttoja mm. inventointialueen rakennusten arvotuksesta ja suojelutilanteesta. Teemakartat on laadittu yksinkertaistetulle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimittamalle kantakarttapohjalle.

Laajasalon rakennusinventointi

 

Pohjois-Haagan rakennusinventointi 2006

Pohjois-Haagan rakennusinventointi

Tämä sivusto sisältää Pohjois-Haagan rakennusinventoinnin eli karttaan punaisella rajatulla alueella sijaitsevien rakennusten perustiedot (151 rakennusta).

Inventoitujen rakennusten perustietojen ohella sivustoon on koottu teemakarttoja mm. inventointialueen rakennusten käyttöönottovuosista, käyttötarkoituksista ja keskeisistä suunnittelijoista. Teemakartat on laadittu yksinkertaistetulle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimittamalle kantakarttapohjalle.

Pohjois-Haagan rakennusinventointi

 

Munkkiniemen rakennusinventointi 2003-2005

Munkkiniemen rakennusinventointi

Tämä sivusto sisältää Munkkiniemen kaupunginosan rakennusinventoinnin eli karttaan punaisella rajatulla alueella sijaitsevien rakennusten (670 rakennusta) perustiedot. Talinrannan asuinaluetta ei ole inventoitu.

Inventoitujen rakennusten perustietojen ohella sivustoon on koottu teemakarttoja mm. inventointialueen rakennusten käyttöönottovuosista, käyttötarkoituksista ja keskeisistä suunnittelijoista. 

Munkkiniemen rakennusinventointi

 

Lauttasaaren rakennusinventointi 2001-2002

Lauttasaaren rakennusinventointi

Tämä sivusto sisältää Lauttasaaren rakennusinventoinnin eli karttaan punaisella rajatulla alueella sijaitsevien rakennusten (670 rakennusta) perustiedot. Vattuniemen itäosaa ei ole inventoitu.

Inventoitujen rakennusten perustietojen ohella sivustoon on koottu teemakarttoja mm. inventointialueen rakennusten käyttöönottovuosista, käyttötarkoituksista ja keskeisistä suunnittelijoista.

Lauttasaaren rakennusinventointi

JAA