Suoraan sisältöön

Mäkelänrinteen syksyn kuulumisia

MÄRSKYN SYKSYN JA ALKUTALVEN KUULUMISIA

 

Tämän syksyn aikana on tapahtunut monia asioita, jotka vaikuttavat Mäkelänrinteen lukion toimintaan. Olen tähän kirjeeseen kerännyt muutamia asioista, jotka vaikuttavat koulun toimintaympäristöön.

 

Mäkelänrinteen lukio jatkaa urheilulukiona

Opetusministeriö myönsi erityistehtäväluvat lukioille lokakuun lopussa. Lupaprosessi alkoi jo syksyllä 2014, kun selvitysmiehet tekivät raportin lukiokoulutuksesta. Tämä raportti julkistettiin keväällä 2015. Tämän jälkeen prosessi eteni ja lukiot tekivät anomukset keväällä 2017. Kansallinen arviointikeskus arvioi kaikki hakeneet lukiot ja niiden hakemukset.

 

Prosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä ministeriön sivuilla.

 

Mäkelänrinteen lukio sai urheilun erityistehtävän ja valtion rahoitustuki on osoitettu 300 opiskelijalle. Märskyn lisäksi kaikki vanhat urheilulukiot saivat jatkoluvan ja lisäksi myönnettiin kaksi uutta lupaa. Ne tulivat Brändö gymnasiumille ja Joensuun yhteiskoulun lyseolle. Kaikki luvat ovat voimassa toistaiseksi. Urheilulukioita on nyt siis 15. Uudet luvat astuvat voimaan 1.8.2018.

 

Hienoa on, että erityistehtävä saivat jatkoa, mutta päätökset eivät olleet urheilulukioiden osalta täysin toivottuja. Olympiakomitea oli ajamassa keskitetympää mallia, jossa urheilulukioiden määrä olisi vähennetty tai tehtäviä olisi porrastettu. Urheilijaopiskelijoiden paikkamäärää lisääntyi valtakunnallisesti ja koulukohtaiseksi ylärajaksi tuli 300 opiskelijaa. Pääosin urheilulukiot saivat urheilijapaikkoja laskukaavalla 3 x aloituspaikat. Ainoa urheilulukio, jossa tätä ei noudatettu, oli Mäkelänrinteen lukio. Saimme siis 300 aloituspaikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että muissa urheilulukioissa lukio saa käytännössä tuen kaikista urheilijoistaan. Mäkelänrinteessä on tällä hetkellä noin 600 urheilijaa.

 

Erityistehtävään liittyvät rahoitukset ovat vielä auki ja päätöksiä ei ole kouluille tullut. Uusien lupien mukainen rahoitus alkaa 1.1.2019. Erityistehtävälukioiden rahoitus on tarkoitus pitää samalla tasolla kuin se oli ennen uusia päätöksiä.  Rahoja on siis jatkossa jakamassa suurempi määrä kouluja, joten koulukohtaiset summat todennäköisesti pienenevät.

 

Erityistehtävälupien hakuprosessiin liittyi se, että koulutuksen järjestäjän sitoutui osallistumaan kustannuksiin. Tälläkin hetkellä kaupunki on aika suurelta osalta vastannut erityistehtävän tukemisesta ja jatkossa tämä tilanne tulee toivottavasti pysymään ennallaan.

 

Märsky sai valtakunnallisen kehittämistehtävän

Erityistehtävien lisäksi myönnettiin valtakunnallisia kehittämistehtäviä kaikkiaan 11 kappaletta. Urheilussa kehittämistehtävät myönnettiin Kastellin lukiolle ja Mäkelänrinteen lukiolle. Tehtävä on aika avoin, mutta tavoitteena on toimia esikuvana ja vaikuttaa oman alan opetuksen ja toiminnan kehittämisen. Märskyn ajatuksena on ollut parempien olosuhteiden luominen ja urheilevan nuoren arjen helpottaminen. Lisäksi pyrimme kehittämään erikoisohjelmiamme, kuten HBA- ja HFA-toimintaa (koriksen ja jalkapallon akatemiat). Kehittämistehtävä on määräaikainen ja siihen on tulossa erikseen määräraha.

 

Urheilulukion pisteytys muuttuu

Uusien lupien myötä myös hakijoiden pisteytystä muutettiin. Aiemmin urheilijoiden pisteytys on perustunut lajiliittojen antamaan 1-6 pisteeseen sekä koulun antamaan 1-4 pisteeseen. Lisäksi pisteytykseen on laskettu mukaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo sekä pakollisen liikunnan numero. Nyt pisteytys muuttuu siten, että lajiliitot antavat jatkossa 1-5 pistettä ja koulut 0-5 pistettä. Uudistuksella halutaan vähentää eri lajien antamien pisteiden hajontaa ja sitä kautta yhdenmukaistaa lajien pisteytystä. Koulut huomioivat omassa pisteytyksessään painopistelajinsa sekä hakijan urheilullisen potentiaalin.

 

Olympiakomitean myöntämät lajituet ja nuorten olympiavalmentajat

Olympiakomitea myönsi tukea monelle Märskyyn liittyvälle hankkeelle. Näitä olivat esimerkiksi jalkapallon ja koripallon akatemiahankkeet. Lisäksi samassa yhteydessä myönnettiin uusia tukia nuorten olympiavalmentajille, jotka ainakin uinnin, jalkapallon ja sulkapallon kohdistuvat Märskyyn ja Urheaan.

 

Kampushanke etenee!

Mäkelänrinteen lukion ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteinen kampus hanke on nostettu syksyn aikana Helsingin kaupunkistrategian osaksi. Siellä mainitaan Urhea-kampuksen tukeminen ja kehittäminen. Kampuksessa on kyse kolmesta osasta:

  • Mäkelänrinteen lukion laajennus: keittiö, kouluravintola ja opetustiloja
  • urheiluhalli: harjoitteluhalli uintikeskuksen ja koulun väliin; palloiluhallit, voimistelu- ja telinevoimistelutilat, judo- ja painitilat, juoksusuora, vapaa harjoittelualueet sekä terveydenhuoltoon liittyvät tilat
  • asuintalo opiskelijoille: HOASin rakentama kerrostalo, jossa tilaa noin 140 opiskelijalle. Asunnot ovat yksiöitä ja soluja. Asuintalo tulee Urhean hallintaan ja Urhea vastaa vuokralaisten valitsemisesta.

Kaikkien näiden osalta suunnittelu on jo käynnistynyt ja kaavamuutokset ovat edenneet. Koulun osalta puhutaan noin 10-11 miljoonan euron hankkeesta. HOAS vastaa kerrostalon rahoittamisesta ja urheiluhallin kustannusarvio on noin 20 miljoonaa. Urheiluhalli on valtion urheilupaikkalistalla kärkihankkeena ja Helsingin kaupunki on osoittanut sille rahoitusta.

 

Tavoitteena on rakentaa keskelle Helsinkiä urheiluopistomaiset olosuhteet, jolloin eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten arki helpottuisi, kun parhaassa tapauksessa asuminen, opiskelu, harjoittelu ja ruokailu keskittyisivät kampukselle. Kampuksesta on tulossa Suomen suurin urheilun ammattilaisten keskittymä ja se tulee helpottamaan urheilulajien välistä vuorovaikutusta.

 

Digitaaliset ylioppilaskirjoitukset

Tietokoneiden käyttöä ylioppilaskokeissa on jo harjoiteltu muutaman kerran. Tänä syksynä olivat jo isot ryhmät ruotsin ja reaalin kokeissa, mutta ensi keväänä mukaan tulee englanti, joka Märskyssä tarkoittaa reilua 230 kirjoittajaa yhdessä aikuislukion kanssa.

 

Kirjoitamme digitaaliset kokeet koulun puolella ja käytämme auditoriota ja auditoriosiiven luokkia kirjoituspaikkoina. Palloiluhallin käyttö kirjoituksiin loppuu. Teimme tämän ratkaisun, koska syksyn ja kevään kirjoitukset olisivat aiheuttaneet lähes kuukauden käyttörajoitukset palloiluhalliin ja estänyt salin käytön valmennukseen.

 

Hyvää Joulua

 

Vesa Vihervä


JAA