Syksyn kuulumisia Märskystä ja tulevan vuoden ennakointia

 

MÄRSKYN SYKSYN JA ALKUTALVEN KUULUMISIA


Syyslukukausi on päättymässä ja olen tähän tiedotteeseen kerännyt muutamia asioita syksyn ajalta, mutta ennakoin myös tulevaa kevättä.

 

Syksyn opiskelut ovat menneet hyvin ja erityisesti ylioppilaskokeissa tuli hyvät tulokset. Syksyllä valmistui 58 ylioppilasta, joka oli neljänneksi eninten koko Suomessa. Ylioppilasjuhlista ja syksyn muista tapahtumista on kuvia ja uutisia koulun kotisivuilla ja facebookissa.

 

Urhea-kampus ja Mäkelänrinteen lukion laajennus sekä siihen liittyvät korjaukset

Urhea-kampuksen kaava on hyväksytty ja tällä hetkellä koulun osalta ollaan hankesuunnitelma- ja kustannuslaskentavaiheessa ja koulun osuus on menossa kaupungin päätöksentekoon tammikuussa.

Tämän hetkisten tietojen mukaan koulun remontti alkaa kesällä nykyisen ruokalarakennuksen purkutöillä. Koulun ruokailu järjestetään Stadin ammattiopiston tiloissa Hattulantiellä, jonne on koululta noin viiden minuutin kävely.

 

Lukuvuosi 2019-2020 on vielä rauhallinen, mutta seuraavana lukuvuonna remontti vaikuttaa enemmän koulunkäyntiin esimerkiksi meluhaittojen muodossa ja liikkuminen koulun alueella tulee vaikeutumaan. Rakennustöiden aikana huomioidaan erityisesti ylioppilaskokeet ja tarpeen vaatiessa ne järjestetään muualla kuin Märskyn tiloissa. Saamme todennäköisesti väistötiloja Onnentieltä Käpylästä ja sinne on Märskyltä hyvät liikenneyhteydet.

 

Töiden aikataulutus on karkeasti seuraava:

  • kesä 2019 – huhtikuu 2020: ruokala ja noin kolme luokkaa poissa käytössä: opetus Märskyssä
  • huhtikuu 2020 – joulukuu 2020: edellä mainittujen lisäksi 1. kerroksen hallintotilat ja noin 10 luokkaa kerrallaan poissa käytöstä: Noin puolet opetuksesta Märskyssä ja puolet Onnentiellä Käpylässä. Ruokailut järjestetään Hattulantiellä ja Onnentiellä.
  • 2021 alkaen remontoidut tilat ja uudisrakennusosan tilat tulevat käyttöön.

 

Koulun työmaan lisäksi alueelle rakennettaan Urhean harjoitteluhalli ja HOAS:n asuintalo. Ne ovat omia urakoitaan ja niiden rakennustyöt käynnistyvät viimeistään syksyllä 2019. Molempien olisi tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Hankkeesta saa lisätietoa Urhea-hallin sivuilta: https://urhea-halli.fi/

 

Urheilun valtakunnallinen kehittämistehtävä

Opetusministeriö myönsi viime syksynä Märskylle ja kymmenelle muulle eritystehtävälukiolle valtakunnallisen kehittämistehtävän. Kaikkien kehittämistehtävän saaneiden lukioiden pitäisi pystyä jakamaan omaa osaamistaan muille lukioille ja tuoda uusia näkökulmia lukioiden pedagogiikka ja toimintatapoihin. Tämä tehtävä käynnistyi tänä syksynä ja olemme nyt tehneet suunnitelmia kehittämistehtävän toteuttamiseksi.

Märskyn teema on ”Hyvinvoiva urheilija –hyvinvoiva lukiolainen”. Tavoitteena on ensisijaisesti kehittää urheilulukioiden toimintaan, mutta samalla välittää urheilulukioiden hyviä kokemuksia muille lukioille.

 

Tällä hetkellä on suunniteltu esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

  1. Vaikuttaminen opetussuunnitelmaan (LOPS2021)

  • urheilulukioille yhteiset valmennuksenteorian ja urheilijan uraa tukevien kurssien opetussuunnitelmat

2. Opetusmateriaali ”Kehity huippu-urheilijaksi”

  • yhdessä Olympiakomitean kanssa tehtävä kurssimateriaali, joka on suunnattu erityisesti urheilulukioille ja lukioille, joissa on urheilulinja

3. Urheilulukioiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittäminen

  • urheilulukioiden toiminnan yhtenäistäminen esimerkiksi fysiikka-, ravinto- ja psyykkisten valmentajien osalta

4. Koulutukset lukioiden ja yläkoulujen opettajille ja valmentajille (eri teemoja esim. valmennus, hyvinvointi, ryhmänohjaus)

5. Joustavien opetusmenetelmien ja -käytänteiden kehittäminen esimerkiksi kesäopintomahdollisuudet

 

Kehittämistehtävän kesto on 6-7 vuotta ja saamme tehtävää varten ministeriöltä lisärahoitusta.

 

Koripalloelämää Märskyssä!

Yle Areenassa on Ville Lipiäisen tekemä viisiosainen sarja Märskyn arjesta nuorten koripalloilijoiden näkökulmasta kuvattuna. Pääosassa on HBA-ohjelman nuoret. Ohjelma kuvattiin lukuvuoden 2017-2018 aikana ja se kertoo hyvin, millaista on lukiolaisten arki urheilulukiossa. Tämä on ensimmäisiä näin laajoja dokumentteja lukioarjesta. Kannattaa käydä katsomassa ja linkkiä voi levittää!

Koriselämää Märskyssä: https://areena.yle.fi/1-4571369

 

Koulukuvat

Valitettavasti kouluille ei ole vielä tullut ohjeita koulukuvauksista ja kilpailutuksen tuloksista. Jos tieto ei pian, otamme luokkakuvat koululla itse koulun käyttöön.

 

Käytännön asioita!

Opinto-ohjaajat ottavat käyttöön sähköisen ajanvarauksen

Tammikuussa opoille tulee käyttöön Vihta-ajanvarausjärjestelmä. Se on nettipohjainen järjestelmä, johon voidaan laittaa esimerkiksi varattavaksi eri pituisia tapaamisaikoja. Järjestelmästä voidaan lähettää opiskelijoille muistutukset varauksesta esimerkiksi tekstiviestillä.

Tämä uudistus tehdään osin tietosuojan vuoksi, mutta toivomme, että se myös helpottaa asioimista ja opojen työtä. Opot ovat jatkossakin aina opiskelijoiden tavattavissa, kun he ovat työhuoneissaan vapaana, mutta esimerkiksi abihaastattelut tullaan tammikuusta alkaen varaamaan sähköisen järjestelmän kautta. 

 

Ryhmänohjaajien pyyntö huoltajille:

jos olette kouluun yhteydessä nuoreenne liittyen

1) opiskeluun liittyvissä asioissa: laittakaa viestin vastaanottajiin aineenopettajan lisäksi ryhmänohjaaja, opo ja tarvittaessa erityisopettaja.

2) muissa, henkilökohtaisissa asioissa: sisällyttäkää viestin vastaanottajiin vain tarpeellisiksi katsomanne henkilöt, esim. psykologi, kuraattori.

 

Kun käyttää Wilman pikaviestejä, kannattaa yleensä valita asetuksia kohdat: Vastaanottajat saavat nähdä toistensa nimet ja Vastaanottajat saavat nähdä toistensa vastaukset.

Näiden pyyntöjen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa asioiden käsittelyä koulussa.

 

 

HYVÄÄ JOULUN AIKAA!

 

t. Vesa Vihervä


JAA