Suoraan sisältöön

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä opettajien kanssa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.

Opiskelijan ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja sekä eri aineiden opettajat. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Tarja Luhtalampi
puh. 040 334 9091
tarja.luhtalampi(at)edu.hel.fi

Marjo Alanko
puh. 040 336 0346
marjo.alanko(at)edu.hel.fi

Kati Rauhansalo
puh. 040 336 2312
kati.rauhansalo(at)edu.hel.fi 

Opinto-ohjaajien vastuuryhmät löydät lukuvuosioppaasta.16.08.2017 14:36