Suoraan sisältöön

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi.
Puhelinnumero opettajainhuoneeseen on (09) 310 82919.
Parhaiten opettajiin saa yhteyden Wilma-viestillä.

Aspegren Raoul, (ASR) historia, yhteiskuntaoppi, RO: 21X
Eskola Minna, (ESM), kuvataide: RO: 20N
Grip Marika, (GRM), opinto-ohjaus, RO: 19DE
Hakamäki Laura, (HAL), ruotsi
Hakkala Kiia, (HAK), äidinkieli ja kirjallisuus, media, suomi toisena kielenä, RO: 21E
Hakkarainen Maria, (HAM), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Helin Ilmari, (HEI), filosofia, elämänkatsomustieto, RO: 21G
Heinonen Juulia, (HEJ), äidinkieli ja kirjallisuus
Hirvonen Veikka, (HIV), matematiikka, kemia
Hopeakoski Sari, (HOS), ranska, englanti, RO: 21A
Husari Katja, (HUK), erityisopetus
Hyvärinen Tiina, (HYT), fysiikka, matematiikka, tietotekniikka, RO: 22C
Igonen Irina, (IGI),  ev. lut uskonto, psykologia
Jaakonsaari Otto, (JAO), matematiikka, kemia, RO: 20C
Kangas Mari, (KAM), erityisopetus
Kannisto Sakari, (KAS), biologia, maantiede, RO: 21F
Karas Kati, (KAK), biologia, maantiede, RO: 22H
Karmitsa Leena, (KAL), ruotsi, RO: 20A
Kempinen Tiina, (KET), kuvataide, RO: 20N
Kettunen Mikko, (KEM), kuvataide
Kilpeläinen Riitta, (KIR), englanti, espanja, RO: 20I
Killström Jonna, (KIJ), biologia, maantieto, RO: 22J
Kivinen Anu, (KIA), englanti
Konttila Paula, (KOP), ev.lut. uskonto, psykologia, RO: 22G
Korpela Terhi, (KOT), englanti, RO: 22E
Korpi Saarah, (SKO), islam uskonto
Kuohukoski Sari, (KUS), äidinkieli ja kirjallisuus, RO: 20H
Kuohukoski Timo, (KUT), media, kuvataide
Kylmälä Heli, (KYH), terveystieto, RO: 21B
Leijavuori Salla, (LES), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, RO: 21N
Leivo Minni, erityisopetus
Liedes Jarkko, (LIJ), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 20M
Liukko-Hiltunen Tuija, (LIT), ruotsi, RO: 22A
Lähde Anna, (LÄA), kemia, matematiikka, RO: 21D
Murtoniemi Jaana, (MUJ), historia, yhteiskuntaoppi
Murtoniemi Sami, (MUS), matematiikka, fysiikka, RO: 22D
Niittynen Petri, (NIP), liikunta, terveystieto, RO: 20E
Nummela Aliisa, (NUA), filosofia, elämänkatsomustieto, historia RO: 20F
Nuorteva Laura, (NUL), englanti, RO: 20B
Ohtonen Leena, (OHL), opinto-ohjaus, RO: 19ABC
Oksanen Katja, (OKS), filosofia, elämänkatsomustieto, RO: 21G
Palmu Eeva, (PAE), saksa, ruotsi, RO: 22B
Pekkinen Hanne, (PEH), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 21M
Peltoniemi Mikko, (PEM), opinto-ohjaus, RO: 19X 20X
Päivärinta Kimmo, (PÄK), historia, yhteiskuntaoppi
Ranta Iina, (RAN), terveystieto
Ranta Isabella, liikunta, (RAI) terveystieto: RO: 22F
Rautio Kata, (KAT), matematiikka, kemia, RO: 22I
Reenilä Minna, (REM), ruotsi, venäjä
Riekki Juha, (RIJ), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 20G
Rintatalo Elina, (RIE), opinto-ohjaus, RO: 19FN
Seppä-Nummijoki Sirkitta, (SES), musiikki
Sjöroos Toni, (SJT), matematiikka, tietotekniikka
Suopohja Jonna, (SUJ), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, RO: 22M
Tapio Timo, (TAT), biologia, maantiede
Tiitu Hannu, (TIH), matematiikka, fysiikka, tietotekniikka, RO: 21I
Turpeinen Katja, (TUK), matematiikka, fysiikka, RO: 21C
Tuurihalme Heikki, (TUH), englanti, RO: 21H
Viskari Outi, (VIO), englanti
Vuorela Laura, (VUL), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 22N
Vuorio Maija, (VUM), suomi toisena kielenä, RO: 20J
Vähäkuopus Pirita, (VÄP), opinto-ohjaus, RO: 19GM
Väkeväinen Anu-Elina, (VÄA), ev.lut. uskonto, psykologia, RO: 20D


22.08.2022 11:31