Suoraan sisältöön

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi.
Puhelinnumero opettajainhuoneeseen on (09) 310 82919.
Parhaiten opettajiin saa yhteyden Wilma-viestillä.

Aulén Johanna, (AUJ), kuvataide
Eskola Minna, (ESM), kuvataide, RO: 20N
Grip Marika, (GRM), opinto-ohjaus
Hahl Merja, (HAM), biologia, maantiede, RO: 19F
Hakkala Kiia, (HAK), äidinkieli ja kirjallisuus, media, suomi toisena kielenä, RO: 18G
Hassan Munira, monikielinen ohjaaja
Hellstén-Shi Mikaela, (HEM), matematiikka, filosofia, RO: 19B
Hopeakoski Sari, (HOS), ranska, englanti, RO: 18B
Husari Katja, (HUK), erityisopetus
Hyvärinen Tiina, (HYT), fysiikka, matematiikka, tietotekniikka, RO: 19C
Jaakonsaari Otto, (JAO), matematiikka, kemia, RO: 20C
Kangas Mari, (KAM), erityisopetus
Kannisto Sakari, (KAS), biologia, maantiede, RO: 18D
Karmitsa Leena, (KAL), ruotsi, RO: 20A
Kilpeläinen Riitta, (KIR), englanti, espanja, RO: 20I
Kokko Miia, (KOM), äidinkieli ja kirjallisuus
Konttila Paula, (KOP), ev.lut. uskonto, psykologia, RO: 19G
Korpela Terhi, (KOT), englanti, RO: 19A
Korpi Saarah, (SKO), islam uskonto
Kuohukoski Sari, (KUS), äidinkieli ja kirjallisuus, RO: 20H
Kuohukoski Timo, (KUT), media, kuvataide, RO: 19E
Kylmälä Heli, (KYH), terveystieto
Leijavuori Salla, (LES), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, RO: 18N
Liedes Jarkko, (LIJ), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 20M
Lind Leena, (LIL), biologia, maantiede
Liukko-Hiltunen Tuija, (LIT), ruotsi, RO: 18A
Lähde Anna, (LÄA), kemia, matematiikka
Murtoniemi Jaana, (MUJ), historia, yhteiskuntaoppi
Murtoniemi Sami, (MUS), matematiikka, fysiikka, RO: 19D
Niittynen Petri, (NIP), liikunta, terveystieto, RO: 20E
Norring Roosa, (NOR), ev.lut. uskonto, psykologia
Nummela Aliisa, (NUA), filosofia, elämänkatsomustieto, historia RO: 20F
Nuorteva Laura, (NUL), englanti, RO: 20E
Ohtonen Leena, (OHL), opinto-ohjaus
Oksanen Katja, (OKS), filosofia, elämänkatsomustieto, RO: 20F
Paalanen Johanna, (PAJ), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Pahlama Anniina, (PAA), englanti, RO: 18C
Palmu Eeva, (PAE), saksa, ruotsi, RO: 19N
Parkkola Petra, (PAP), opinto-ohjaus
Pekkinen Hanne, (PEH), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 18E
Pekkola Sonja, (PES), liikunta, terveystieto
Peltoniemi Mikko, (PEM), opinto-ohjaus, RO: 17ADEF
Prauda Kristiina, (PRK), äidinkieli ja kirjallisuus
Päivärinta Kimmo, (PÄK), historia, yhteiskuntaoppi
Reenilä Minna, (REM), ruotsi, venäjä
Riekki Juha, (RIJ), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 20G
Rintatalo Elina, (RIE), opinto-ohjaus, RO: 17GHN
Rissanen Minna, (RIM), englanti
Seppä-Nummijoki Sirkitta, (SES), musiikki
Sjöroos Toni, (SJT), matematiikka, tietotekniikka
Suopohja Jonna, (SUJ), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, RO: 18M
Tiitu Hannu, (TIH), matematiikka, fysiikka, tietotekniikka
Timonen Juhani, (TIJ), suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus, RO: 20J
Turpeinen Katja, (TUK), matematiikka, fysiikka, RO: 18F
Tuurihalme Heikki, (TUH), englanti
Vuorela Laura, (VUL), historia, yhteiskuntaoppi, RO: 19M
Vähäkuopus Pirita, (VÄP), opinto-ohjaus, RO: 17BCM
Väkeväinen Anu-Elina, (VÄA), ev.lut. uskonto, psykologia, media virkavapaalla syyslukukauden 2021


11.06.2021 12:36