Suoraan sisältöön

Yhteiskunnalliset painotuskurssit

Yhteiskunnallisia painotuskursseja on monissa oppiaineissa.

Politiikkakurssi (YH)

Haasta itsesi - löydä sisäinen poliitikkosi!
Argumentaatio, väittely, retoriikka... Tällä kurssilla puhumme politiikasta ja politiikkaa. Mikä jakaa ihmisiä? Miksi yhteistä säveltä on joskus niin hankala löytää? Miten voi puhua niin paljon sanomatta mitään? Kuka päättää?

Sosiologian kurssi (YH)

Köyhät kyykkyyn ja poliisi pamputtaa
Tutkimusmatka suomalaisen yhteiskunnan ilmiöihin kuten köyhyyteen, yhteiskuntaluokkien elämän eroihin ja poliisin vallankäyttöön. Kurssilla tehdään yhdessä kaupunginosatutkimus, jossa vertaillaan kahta kaupunginosaa ja vieraillaan tutkituissa kaupunginosissa.

Vaalipaneeli (YH/KU)

Poliitikot piinapenkissä
Yhteiskuntaopin ja kuvataiteen yhteinen vaalipaneelikurssi. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat vaalipaneeliin aiheineen ja kysymyksineen. Vaalipaneeli kuvataan ja lähetetään suorana lähetyksenä.

Kansalaisen lakitieto (YH)

Tiedä oikeutesi
Kiinnostaako oikeustiede? Jos vastaus on myöntävä, niin tämä kurssi on must. Lakitiedon kurssilla keskitytään ihmisten jokapäiväisiin oikeustilanteisiin, jotka sinun on hyvä hallita. Näitä ovat esimerkiksi työsuhteeseen, asunnon vuokraan ja omistukseen, avioliittoon, perimiseen ja rikoksiin liittyvät oikeudelliset asiat.

Tulevaisuudentutkimuksen kurssi (YH)

Matkalla tulevaisuuteen
Kurssilla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja tehdään skenaarioita tulevaisuudesta. Näkökulmina tulevaisuuteen ovat ilmastonmutos ja demokratian kehitys. Kurssilla tutustutaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimintaan.

Euroopan unionin retkikurssi (YH)

Matkalla Brysselin koneeseen
Säännöllisin väliajoin järjestettävä yhteiskuntaopin leirikoulu Brysseliin. Kurssilla käydään vierailulla keskeisissä EU:n toimielimissä kuten parlamentissa ja komissiossa. Lisäksi tutustutaan Suomen edustuston ja EU-lobbareiden toimintaan. Huom! Leirikoulu toteutuu noin kolmen vuoden välein.

Sosiaalisen median kurssi (YH)

SEIS vihapuheelle ja maalittamiselle!
Sosiaalinen media yhteiskunnallisen vaikuttamisen alustana. Mitä tarkoittaa cancel- ja incel -kulttuuri, entä tokenismi ja kulttuurinen omiminen (appropriaatio) #BLM. ÄLÄ doksaa tai harjoita mansplainingia vaan osallistu somekurssille! #metoo.

Media vallan välineenä (YH)

Propagandaa, informaatiovaikuttamista ja pilakuvakohuja
Sananvapaudesta sensuuriin, propagandaan ja kuvamanipulaatioihin. Miten media ja mainonta muokkaavat ideologioita tai identiteettejä? Kurssilla pohditaan median ja vallan suhdetta yhteiskunnassa ja tarkastellaan vapaan tiedonvälityksen merkitystä sekä median toiminnan taloudellisia ja ideologisia periaatteita.

Turvallisuuspolitiikan kurssi (YH)

Olemmeko turvassa?
Perehdytään suomalaisia ja koko Suomea koskeviin turvallisuusuhkiin sekä siviilielämän puolella sekä sotilaalliselta kannalta. Opitaan, millaiset seikat turvallisuuteen vaikuttavat ja miten poikkeustilanteissa tulisi toimia.

Vapaaehtoistoiminnan kurssi (US)

Sanoista tekoihin. Apuasi tarvitaan.
Haluaisitko auttaa ja vaikuttaa? Tutustumme erilaisiin vapaaehtoisen auttamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin. Tapaamme auttamistyössä olevia ihmisiä ja vierailemme erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Pääset itse tekemään monenlaista vapaaehtoistoimintaa.

Debattikurssi (EN/YH)

Tell me I don't know and I will show you I do!
Kiinnostaako kansainvälinen opiskelu- ja/tai työympäristö? Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista? Haluatko haastaa itseäsi ja harjoittaa englannin puhe- ja argumentointitaitoja? Harjoitellaan rakentamaan puheenvuoroja maailmanluokan tyyliin, opitaan ilmaisemaan mielipiteitä rakentavasti ja viisaasti.

Opiskelu, työ ja tulevaisuus (EN)

Maailma muuttuu ja minä pysyn mukana
Englanti opiskelu- ja työelämätaitona muuttuvassa maailmassa. Pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään opiskelijan kielitaitoa kohti tulevaisuuden haasteita.

What’s the News? (EN/YH)

I want to know the world and let curiosity be my guide!
Opiskelijat perehtyvät englanninkieliseen uutismaailmaan sekä katsojana, tutkijana että itse tekemällä. Luvassa intensiivisiä ja kantaaottavia keskusteluja maailman tapahtumista ja ilmiöistä englanniksi! Kurssilla vieraillaan mm. suurlähetystöihin ja jonkin ison uutistuottajan ulkomaantoimitukseen.

Taloustiedon jatkokurssi (YH)

Taloutta pintaa syvemmältä
Mitä on japanisaatio ja mitkä ovat sen vaikutukset? Mitä taseet kertovat yrityksen tilasta? Kurssilla käsitellään rahamarkkinoiden tilaa ja toimintaa, yritystaloutta ja kansainvälisen talouden piirteitä tällä hetkellä. Kurssi tukee yhteiskuntaopin yo-kokeeseen valmistautumista.

Arjen talous (YH)

Pidä huolta kukkarosta
Talouden karikot voit kokea kantapään kautta tai oppia ehkäisemään niitä etukäteen. Tunne osamaksukauppojen ja koron merkitys talouden hallinnassa. Kurssilla keskitytään arjen raha-asioiden hallintaan kuten oman talouden suunnitteluun ja velkaantumisen ehkäisemiseen.

Yrittäjyyskurssi (YH)

Uskalla yrittää!
Kurkistus yrittäjän arkeen luo pohjaa oman tulevaisuuden suunnittelulle. Kurssilla tutustutaan sisäiseen yrittäjyyteen eli yrittäjämäiseen käyttäytymiseen ja opiskellaan, mitä ulkoinen yrittäjyys on ja miten yritykset toimivat. Tutustuminen yritysten liiketoimintamalleihin, tuotekehittelyyn, markkinointiin ja laskentatoimeen antaa monipuolisen kuvan tulevaisuuden työmahdollisuuksista.

Sosiaalipsykologian kurssi (PS)

Minuun vaikutetaan ja minä vaikutan. Tunnistanko vaikutukset?
Sosiaalipsykologiassa perehdytään ihmisten ja ryhmien väliseen toimintaan. Muun muassa tarkastellaan valtaa ja johtajuutta psykologian näkökulmasta, sekä perehdytään siihen, mitä tapahtuu ryhmien välisissä konflikteissa.

Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE)

Uskonto, Suomi ja suomalaisuus
Ymmärrät suomalaista yhteiskuntaa paremmin, kun tunnistat uskonnon vaikutuksen Suomen historiassa, perinteissä ja nyky-yhteiskunnassa. Huomaat, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla. Opit analysoimaan uskonnonvapauteen ja uskontojen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Yhteiskuntafilosofia (FI)

Vapaus, solidaarisuus, tasa-arvo!
Kurssilla pohditaan, millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta. Pitääkö meidän tähdätä esimerkiksi vapauden vai turvallisuuden lisäämiseen? Filosofian avulla kurssilla tutkitaan kriittisesti niitä perusteluita, joita yhteiskunnan toiminnoille on tavallisesti annettu.

Hiilineutraali Helsinki (GE/YH/FY)

Haluatko pelastaa maailman? Haluatko aloittaa NYT?
Tietoisuuden kasvattamisesta toiminnan lisäämiseen! Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja tällä kurssilla voit tuoda oman kortesi kekoon siihen vastaamiseksi. Yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä näkökulmia yhdistelevä projektikurssi, jonka tavoitteena on löytää hyviä ideoita ja käytäntöjä maailman pelastamiseksi. Luvassa yhteistyötä ja vierailuja eri tahojen, erityisesti Hiilineutraali Helsinki -ohjelman kanssa.
03.11.2020 22:17