Oppimateriaalit lukion aloittaville

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ilmaiset oppimateriaalit

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2018/378 § hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksuttomuuden kokeiluun. Tästä määrärahasta kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018/268 § budjettivalmistelunsa yhteydessä kohdentaa 750 000 euroa suomenkielisen lukiokoulutuksen lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille lainattavaan oppimateriaaliin. Kutakin aloittavaa opiskelijaa kohden määrä on noin 320 euroa.

Oppimateriaalit opiskelijoille hankkii lukio. Helsingin medialukiossa raha käytetään sähköisten/paperisten oppimateriaalien hankkimiseen. Sähköisten lisenssien voimassaoloaika on 4 vuotta.

Lukuvuoden alussa koulussa selviää miten oppikirjojen kanssa käytännössä toimitaan. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ei siis tarvitse hankkia oppimateriaaleja valmiiksi.