Tutustumisrinki

Tule opiskelemaan medialinjalle tai yleislinjalle

Koulussamme on yleislinja ja medialinja – molemmilla linjoilla tavoitteenamme on kehittää opiskelijoiden ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyövalmiuksia. Oppimisessa korostamme tiedonhankinnan, viestinnän ja tietotekniikan taitoja.

Yhteiskunnassa tarvittavia taitoja harjoitellaan yhdessä

Meille tärkeää on opettajien ja opiskelijoiden välinen yhteistyö: koulumme on meidän kaikkien yhteinen työpaikka. Opiskelijat ja opettajat myös suunnittelevat koulun toimintaa yhdessä työryhmissämme. Mediaryhmään, viestintäryhmään, ympäristöryhmään, tieto- ja viestintätekniikkaryhmään, pedagogiseen ryhmään, kansainvälisyysryhmään, opiskeluhuoltoryhmään ja juhlatyöryhmään kuuluu sekä opettajia että opiskelijoita.

Meillä opiskellaan mediaa!

Medialinjalle valitaan vain 60 opiskelijaa joka vuosi, mutta mediakursseja voivat käydä kaikki halukkaat, jos ryhmissä on tilaa. 


Lukiodiplomit

Helsingin medialukiossa voi suorittaa median, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin.

Kielitarjonta

Helsingin medialukiossa voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A-kielet: ruotsi ja englanti sekä saksa, ranska ja venäjä, jotka toteutetaan kampus II -yhteistyönä
  • B1-kielet: ruotsi
  • B2-kielet: saksa ja ranska
  • B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja ja italia
  • Saksan ja ranskan B3-ryhmät yhdistetään näiden kielten B2-ryhmiin.

Kielen ryhmä perustetaan, jos vähintään 12 opiskelijaa on valinnut kyseisen kielen.