Vaalipaneeli

Me tehdään mediaa ja vaikutetaan yhteiskuntaan!

Koulussamme on mediapainotus ja yhteiskunnallinen painotus.

Mediaryhmiin valitaan vain 60 opiskelijaa joka vuosi, mutta mediakursseja voivat käydä kaikki halukkaat, jos ryhmissä on tilaa. Voit opiskella vaikkapa käsikirjoittamista, radio- ja tv-työtä, elokuvaa, toimittajan työtä - oikeastaan kaikkea median alalta. Mediakurssitarjontamme on Suomen laajin.

Koulussamme on myös vahva yhteiskunnallinen painotus. Tutkimme yhteiskuntaa eri näkökulmista, ja opimme vaikuttamaan ja toimimaan. Yhteiskunnallisen painotuksen kursseja toteutetaan monissa eri oppiaineissa ja niiden yhdistelmissä.
Tavoitteenamme on kehittää opiskelijoiden ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyövalmiuksia. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana koulumme kehittämisessä, ja opiskelijoiden omia projekteja tuetaan.

Lukiodiplomit

Meillä voi suorittaa median, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin.

Kielitarjonta

Melussa voi opiskella seuraavia kieliä:

A-kielet: ruotsi ja englanti sekä saksa, ranska ja venäjä, jotka toteutetaan yhteistyönä muiden lukioiden kanssa
B1-kielet: ruotsi
B2-kielet: saksa ja ranska
B3-kielet: saksa, ranska, venäjä ja espanja

Saksan ja ranskan B3-ryhmät yhdistetään näiden kielten B2-ryhmiin.
Kielen ryhmä perustetaan, jos vähintään 12 opiskelijaa on valinnut kyseisen kielen.