Helsingin medialukion avointen ovien tilaisuudet 16.2.2021


Helsingin medialukion avointen ovien tilaisuudet järjestetään tiistaina 16.2.2021 klo 9.45 ja 13.45 etänä Teams Live Eventin kautta.

Linkki klo 9.45 alkavaan tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M3ZWY4MzgtMWMwZS00ZmUxLTllYTctMTc4NTU5NTg3OGVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%22e325b17a-dfda-418d-a51e-beb8b6edf84c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Linkki klo 13.45 alkavaan tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc2NDE3N2YtYmE1Yy00YTFhLTlkNjQtZDlkMmM5NjQwZWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%22e325b17a-dfda-418d-a51e-beb8b6edf84c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Avoimissa ovissa pääset kuulemaan Melun esittelyä ja opiskelijoidemme kokemuksia. Videoiden välityksellä pääset myös kurkistamaan koulumme arkeen ja juhlaan. Chatissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä koulun väelle.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Meluun!