Suoraan sisältöön

Media- ja yhteiskuntapainotteinen opetus

Media- ja yhteiskuntapainotteisessa opetuksessamme tutkimme mediaa ja yhteiskuntaa eri näkökulmista, ja opimme vaikuttamaan ja toimimaan. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana koulumme kehittämisessä, ja opiskelijoiden omia projekteja tuetaan. Opintojaksoillamme opitaan myös tekemään mediaa itse.

Mediaa ja yhteiskuntaa lähestytään yli 60 erilaisella painotusopintojaksolla. Painotuksemme näkyy esimerkiksi äidinkielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa, kuvataiteessa, vieraissa kielissä, tietotekniikassa, psykologiassa sekä musiikissa. Painotusopintojaksojamme ovat muun muassa journalismi, radiotyö, leirikoulu Brysseliin, monikamerakuvaus ja sävellyttäminen. Meillä tehdään myös paljon kansainvälisiä projekteja ja yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Painotusryhmiimme on erillinen haku, mutta jos opintojaksoilla on tilaa, muutkin koulumme opiskelijat voivat valita niitä. Suoritettuaan vähintään kymmenen painotusopintojaksoa opiskelija saa erillisen todistuksen päättötodistuksensa liitteeksi.

Monet opiskelijamme jatkavat median tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa lukion jälkeen. Lue opiskelijoiden tarinoita täältä.
01.11.2021 23:40