Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Ilmoittautumisajat voivat kuitenkin vaihdella lukioittain.

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Ylioppilastutkintokoe perustuu pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista.

Kokelailla, jotka aloittavat yo-tutkinnon suorittamisen ennen kevättä 2022, tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkieli/suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Opiskelija valitsee kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: ruotsi, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Pakollisista kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen eli pitkään oppimäärään perustuva.

Kokelailla, jotka aloittavat yo-tutkinnon keväällä 2022 tai sen jälkeen, tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Äidinkieli/suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Opiskelija valitsee kolme muuta koetta seuraavien joukosta: ruotsi, matematiikka, vieras kieli ja reaaliaineen koe. Viidennen aineen kokelas päättää itse. Se voi olla esimerkiksi toisen reaaliaineen tai vieraan kielen koe.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Apua tutkintosi suunnitteluun saat opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta ja ryhmänohjaajilta.04.11.2021 10:00